Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Študenti sa učia programovanie robotov

V ponuke vysokej školy v Ulme je voliteľný odbor robotika. V kurze sa študenti učia programovanie robotov KUKA. Pritom robia rôzne napínavé experimenty. Záujem o tento voliteľný obor stále rastie.

6. decembra 2017


Robot sa učí kresliť

Prof. Dr. Klaus Schlickenrieder a jeho kolega prof. Dr. Ing. Manfred Wehrheim z fakulty výrobných technológií a riadenia výroby na vysokej škole v Ulme striedavo zastrešujú voliteľný odbor robotika. Obsah kurzu: Naprogramovať robot tak, že dokáže uchopiť ceruzku a touto ceruzkou kresliť. So stúpajúcim dopytom rastie aj ponuka kurzov. Nové programy KUKA.OfficeLite a KUKA.SimPro 3.0 umožňujú viacerým študentom vykonávať práce na robotoch
Nový projekt na vysokej škole v Ulme optimalizuje uchopovaciu funkciu robota. 

Študenti sa najprv oboznámia s teóriou a potom s praxou v oblasti robotiky

Tento kurz je v ponuke každý semester a je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. „Počas prednášok študentov najprv oboznámime s potrebnými odbornými znalosťami. Potom môžu získané vedomosti využiť v projektových tímoch“, vysvetľuje prof. Schlickenrieder. Pre tento účel je pre kurz robotiky okrem robotickej bunky s robotom KUKA typu KR 3 AGILUS k dispozícii aj KR 30. To je ale príliš málo, pretože počet záujemcov prevyšuje voľné miesta v kurzoch.

Študentom všetkých odborov chceme priblížiť robotiku. Možnosti mnohostranného využitia robotov nám pomôžu názorne predviesť túto zaujímavú tematiku.

Prof. Dr. Klaus Schlickenrieder

Softvér KUKA umožňuje rozšírenie ponuky kurzov

Prof. Schlickenrieder a prof. Wehrheim pracujú na zvyšovaní počtu účastníkov. V súčasnosti sa inštalujú programy KUKA.OfficeLite a KUKA Sim 3.0. Pomocou virtuálneho ovládača robota KUKA.OfficeLite sa na počítači môžu všetky programy vytvoriť offline. Toto umožňuje paralelnú výučbu a starostlivosť o viacerých študentov. „Od nasledujúceho zimného semestra má byť tento program k dispozícii pre študentov“, sľubuje prof. Schlickenrieder.
 

Vysoká škola zdokonaľuje robotickú bunku

Skupina študentov dokázala, že KR 3 AGILUS v rámci jedného projektu samostatne uchopil ceruzku a v závislosti od programovania kreslil rôzne geometrické formy, ako napríklad štvorce alebo meandre. Robot je okrem toho schopný uchopiť valcovité konštrukčné prvky a ukladať ich do trojposchodovej pyramídy. V nadväznosti na to sa ďalšia skupina učí ďalej rozvíjať túto aplikáciu a v súvislosti s týmto optimalizuje chápadlo robota. Okrem toho sa testuje, či sa robot môže pripojiť na cloud.  
Malý robot KUKA KR 3 AGILUS ukladá konštrukčné prvky do pyramídy.