Vyberte si svoje miesto:

Štát

Výskumný projekt v oblasti robotiky na vysokej škole v Gelsenkirchene

Na Vestfálskej vysokej škole v západonemeckom Gelsenkirchene na katedre elektrotechniky sa študenti učia programovanie a riadenie robota KUKA. Takto absolvujú praktickú prípravu na profesionálny život. Robina Krügera jeho diplomovaná práca doslova uchvátila.

14. mája 2019


Robot KR AGILUS ideálny na výučbu


Pre Markusa Rütera je praktická výučba veľmi dôležitá. „V priemyselnom prostredí je veľký pohyb – hlavne v oblasti digitalizácie a robotiky. Na to chceme pripraviť študentov“, povedal prof. Dr. Ing. Markus Rüter z odboru riadiacej a regulačnej technológie na Vestfálskej vysokej škole v Gelsenkirchene. Veľký pohyb je aj v jeho laboratóriu robotiky. Asi pred dvomi rokmi bol jeden robot „trénovaný“, aby odrážal hádzané tenisové loptičky.
Po niekoľkých projektových prácach a jednej diplomovej práci je robot KUKA z konštrukčného radu KR AGILUS dokonca schopný tieto loptičky chytiť.

Robin Krüger (vľavo) a prof. Markus Rüter pri práci s robotom KR AGILUS.

Oboznámiť sa, naprogramovať, byť kreatívny – všetko s jedným robotom

Robin Krüger svojou diplomovou prácou previedol robot z prvej do druhej dimenzie. „Doteraz sa robot pri odrážaní loptičiek pohyboval vertikálne. Teraz je okrem toho schopný aj horizontálneho pohybu – a pritom loptičku chytí“, vysvetlil Robin. Pokus nebol triviálny, zdôraznil Markus Rüter: „Počas ďalšieho vývoja aplikácie bolo potrebné kompletne sa oboznámiť s existujúcim zariadením. Okrem toho bolo potrebné naučiť sa riadenie robota a naprogramovať ho v súlade s novými požiadavkami.“

Štruktúra pokusov robota chytajúceho loptičky v laboratóriu robotiky.

Veľa kreativity pri vývoji uchopovacieho systému

 

Loptička sa naďalej hádže cez svetelnú mriežku. Z toho riadenie robota KUKA vypočíta bod, v ktorom loptička skončí v oblasti chytania loptičky robotom. „Novinkou je teraz aj dodatočný horizontálny bod chytenia loptičky, ktorý sa zisťuje použitím ďalších svetelných mriežok a vypočíta ho riadiaca jednotka“, povedal Robin Krüger. „Riadenie robota z horizontálneho a vertikálneho signálu zosynchronizuje presný bod chytenia loptičky.“

Vývoj uchopovacieho systému pre rameno robota si vyžadoval špeciálnu kreativitu. Robin Krüger si za vzor zvolil chápadlo automatu na plyšové hračky z jarmoku. Prsty chápadla boli vyhotovené 3D tlačiarňou. Energiu potrebnú pre uchopovací systém zabezpečujú automaticky predpnuté fitnes náramky. Pri náraze loptičky do stredu chápadla mechanizmus uvoľní napnuté prsty chápadla, ktoré pevne obklopia loptičku. Rýchlejšia reakcia snáď ani nie je možná.

Rozhodujúci moment: Uchopovací systém chytí tenisovú loptičku. Zaznamenané pomocou funkcie super slow motion.