Vyberte si svoje miesto:

Štát

Produktionslinie bei KSM Castings zum Gießen von Getriebegehäuse aus Aluminium

Odihľovanie skríň pomocou KUKA Industries

KSM Castings investuje do novej, dvojitej odlievacej linky, ktorá s perfektným ozubením s krátkou dobou cyklu vyrába skrine prevodoviek pre výrobcov automobilov v USA.


Východisková situácia

Automatické prevodovky sa v našich autách tešia rastúcej obľúbenosti, aby mohli výkon, otáčky a krútiaci moment v požadovanej miere prenášať na kolesá. Obzvlášť SUV zažívajú v súčasnosti taktiež zvýšený dopyt. Preto spoločnosť KSM Castings, zákazník KUKA Industries, investovala do novej, dvojitej odlievacej linky, ktorá s perfektným ozubením s krátkou dobou cyklu vyrába skrine prevodoviek pre výrobcov automobilov v USA. KSM nevyrába len komponenty prevodoviek z hliníka a horčíka, ale preberá popritom komplexné mechanické obrábanie.

Úloha

Skrine automatických prevodoviek pre SUV musia niečo vydržať. To sa ukazuje už pri odlievanej hmotnosti viac ako 20 kg hliníka.Dopyt po príslušných prevodovkách nášho zákazníka viedol k tomu, že bola linka vybavená dvoma odlievacími strojmi. Ale nielen to. Celková periféria výroby je taktiež skoro kompletne k dispozícii dvojnásobne. Len tak bolo možné dodržať požadované, veľmi krátke doby pracovného taktu.

Riešenie

Spoločnosť KUKA skoncipovala po jednom robotovi a integrovala ho do výrobnej vetvy. Je vybavený dvojitým chápadlom a manipuluje tak s potrebnými vtokovými dielmi z ocele ako aj s vyberanými hliníkovými odliatkami. Po odliatí vyberie robot na vizuálnu kontrolu skriňu prevodovky, ktorá má ešte stále vyše 350 °C. Následne idú diely na hrubé odihlenie a potom sú opatrené 2D Data Matrix kódom, aby bolo možné identifikovať každú jednotlivú skriňu.
V dvojnásobne dimenzovanom zariadení berie robot striedavo skrine dopravované dvoma pásmi a privádza ich na lisy na jemné odihľovanie od spoločnosti KUKA Industries. Vo finalizačnej jednotke sa na piliarskej a frézovacej stanici dokončí predbežné opracovanie odliatku. Bezchybné skrine sa po skončení procesu uložia na príslušné palety, ktoré sa automaticky prepravujú ďalej. Bez ohľadu na to je po každom jednotlivo kroku opracovania v celom zariadení možné vyradiť chybné (nie OK) diely.

Obernburský podnik prepája so svojimi desaťročia trvajúcimi skúsenosťami z oblasti automatizácie a lisovania ako aj všetky systémy a komponenty vo svojom centrálnom riadení. Vďaka centrálnemu koncovému opracovaniu a odvádzaniu si komplexné, dvojnásobne dimenzované zariadenie vystačí s celkovo len piatimi robotmi a dvomi lismi na hrubé a jemné odihľovanie.

Carsten Engelke, zodpovedný za výrobné plánovanie & technickú projekciu v spoločnosti KSM

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.