Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA realizuje pomocou mobilného robota KMR iiwa samostatne navigujúce dopravné riešenie

Senzitívny hrdina dodávok na autonómnom kurze vo vlastnej výrobe.


Pre trvalú flexibilizáciu výroby nepostačuje samotná spolupráca človeka-robota (SČR). Roboty sa musia dať používať mobilne. Z toho profituje aj spoločnosť KUKA  vo svojom hlavnom sídle v Augsburgu. Čo sa týka vývoja a výroby ako aj predaja priemyselných robotov, riadení a softvéru patrí k celosvetovým lídrom na trhu.

Vlastná výroba robotov bola pretvorená podľa najmodernejších metód Lean Manufacturing. Mobilný robot KMR iiwa (KMR pritom znamená „KUKA Mobile Robotik“ (mobilná robotika KUKA), iiwa znamená „intelligent industrial work assistant“), autonómne sa pohybujúca platforma v spojení s KUKA LBR iiwa, automaticky zásobuje výrobným materiálom pracovisko montáže robotov v centrálnej ručnej montáži KR QUANTEC. 

Nastaviť výhybky vo výrobe na zajtrajšok 

Chceme našu výrobu zostaviť pre budúcnosť a pritom značne zvýšiť efektivitu. Cieľom je kapacita viac ako 20 000 robotov ročne u nás v Augsburgu. To môžeme dokázať, len keď procesy v montáži robotov pretvoríme podľa najmodernejších metód Lean“, vysvetľuje Andreas Ostermann von Roth, Executive Vice President Operations v spoločnosti KUKA Roboter, prečo bola 140-metrová výrobná linka vybudovaná a pritom vo výraznej miere nastavená na automatizáciu. Dodávka montážneho materiálu „Just-in-Sequence“ (JIS) bola pritom podstatným stavebným prvkom. Spoločnosť KUKA nato vyvinula celé spektrum riešení – od manuálne pojazdného robota s ľahkou konštrukciou až po úplne autonómne konajúce systémy. 

Pomocou svojho skenera QR-kódov rozpoznáva LBR iiwa boxy, ktoré má odobrať a prepraviť.

KMR iiwa dodáva automaticky skrutky, matice & Co.

Spoločnosť KUKA nasadzuje KMR iiwa vo vlastnej výrobe. V montáži KUKA KR QUANTEC je implementované riešenie KANBAN. Pritom KMR iiwa rozdeľuje skrutky, tesniace krúžky, matice a ďalšie malé diely. WÜRTH dodáva objednané boxy KANBAN do centrálneho regálového skladu. V pravidelných intervaloch KMR iiwa senzitívne kontroluje jednotlivé regály a odoberie dodané boxy naplnené malými dielmi. Robot s ľahkou konštrukciou pridrží box pri skeneri QR-kódov namontovanom na platforme, naskenuje ho a rozpozná tak individuálnu cieľovú polohu každého boxu.


Dodávka just-in-sequence patrí k nášmu novému konceptu logistiky vo výrobe našich robotov

Sebastian Bodenmüller, vedúci montáže robotov v spoločnosti KUKA Roboter GmbH

Mobilný robot rýchlo akceptovaný ako kolega

Vďaka integrovanému KUKA.NavigationSolution v spojení s bezpečnostnými laserovými skenermi je KMR iiwa predčasne schopný rozpoznať prekážky v svojej jazdnej dráhe. „KUKA znamená inovácie. To sa teraz ukazuje aj v našej vlastnej výrobe. Naši pracovníci rýchlo akceptovali KMR iiwa ako plnohodnotného pracovníka a kolegu.

Vedia oceniť výhody tohto inteligentného a mobilného asistenta“, sumarizuje Bodenmüller. S logistickými úlohami nie sú možné oblasti nasadenia KMR iiwa ešte vyčerpané. Obsadzovanie rôznych priemyselných strojov je taktiež mysliteľné ako priama spolupráca s jedným alebo viacerými pracovníkmi v spoločnom pracovnom priestore.

KMR iiwa sa so samozrejmosťou pohybuje medzi svojimi ľudskými kolegami.

Flexibilne reagovať na želania zákazníkov a požiadavky na trhu

S narastajúcou automatizáciou vo vlastnej výrobe nastavila spoločnosť KUKA výhybky pre budúcnosť. „Zatiaľ čo sa o Industrie 4.0 ešte na mnohých miestach diskutuje, vo vlastnej výrobe sme s tým už začali. Investície do automatizácie ako KMR iiwa v logistike skrutiek nám zabezpečujú dlhodobý úspech“, popisuje Andreas Ostermann von Roth hybné dôvody pre nasadenie mobilného robota. „V budúcnosti môžeme s takýmito riešeniami omnoho flexibilnejšie reagovať na želania zákazníkov a požiadavky na trhu“, hľadí do budúcna.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.