Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Riadenie malých robotov KUKA vďaka aplikácii na riadenie robota prostredníctvom smartfónu

Spoločnosti robomotion GmbH a SOTEC GmbH vytvorili aplikáciu na flexibilizáciu a zjednodušenie riadenia robota. Táto umožňuje riadenie robota KUKA KR 3 AGILUS prostredníctvom smartfónu z cloudového úložiska dát.


Nová aplikácia na riadenie robota umožňuje bezdrôtové riadenie robota prostredníctvom smartfónu z cloudového úložiska dát

Podniky v dnešnej dobe očakávajú zvýšenú produktivitu a flexibilitu prostredníctvom inteligentného zapojenia do siete . Roboty pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Ich zapojenie do inteligentného výrobného procesu sa realizuje prostredníctvom cloudového úložiska dát. Aplikácia na riadenie robota spoločnosti robomotion GmbH a SOTEC GmbH umožňuje bezdrôtové riadenie robota KUKA KR 3 AGILUS prostredníctvom smartfónu.

KUKA KR 3 AGILUS demonštruje inteligentné riadenie na báze cloudového úložiska dát prostredníctvom smartfónu

„Spoločnosť SOTEC GmbH nechcela ovládanie robota realizovať ako zvyčajne pomocou fyzikálneho programovateľného logického automatu, ale z cloudového úložiska dát“, oznámil nám Dr. Andreas Wolf, konateľ spoločnosti robomotion GmbH. Bezdrôtové riadenie robota KR 3 AGILUS sa vykonáva z lokálneho alebo verejného cloudového úložka dát základného PLC. Na monitore je možné naživo sledovať realizovanú komunikáciu medzi smartfónom a robotom prostredníctvom monitoru.

Smart factory si vyžaduje cloudové úložisko dát

S pokrokom technického rozvoja v smere Smart factory sa aj riadenie robotov v narastajúcej miere musí flexibilizovať a zjednodušovať. Dôležitým prvkom pritom je, že používatelia robotov ich môžu riadiť a analyzovať nezávisle od miesta a času a bez väčších znalostí programovania. A práve tu sa začala práca odštartovaná ako výskumný projekt. A takto bol prvý v Nemecku dodaný KR 3 AGILUS integrovaný do aplikácie. Robot je dimenzovaný hlavne pre činnosti Pick&Place a presviedča svojou rýchlosťou a presnosťou. Okrem toho je jeho riadiace zariadenie porovnateľne malé, takže sa môže jednoducho prepravovať a inštalovať. 
Ovládanie robota KR 3 AGILUS sa vykonáva z cloudového úložiska dát.

Inteligentné zapojenie do siete prostredníctvom aplikácie na riadenie robota a cloudového úložiska dát ponúka všestranné možnosti

„Kombinácia robota a jeho riadenia prostredníctvom smarftónu samozrejme vyvoláva pozornosť“, prezradí nám Florian Holz, konateľ spoločnosti SOTEC. Po prvých pozitívnych ohlasoch sa má program rozšíriť o ďalšie možnosti, ktoré poskytuje cloudové úložisko dát. Robot KR 3 AGILUS sa má rozšíriť o nové funkcie chápadla. Uvažuje sa aj o funkciách snímačov.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.