Vyberte si svoje miesto:

Štát

Flexibilný paletizátor v potravinárskom priemysle

KUKA KR QUANTEC vykonáva paletizáciu plechoviek s bielou klobásou u bavorského výrobcu potravín. Paletizátor urýchľuje baliaci proces a odbremeňuje pracovníkov od ťažkej fyzickej práce.


Optimalizovaná intralogistika v bavorskom tradičnom podniku

Viac bavorskej tradície – to snáď ani nie je možné. Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG existuje už od roku 1894. Od svojho založenia podnik vyrába výlučne kvalitné potraviny podľa tradičných receptúr. Fleischwerke Zimmermann je jeden z vedúcich výrobcov bielej klobásy v rôznych obaloch v Nemecku. Požiadavka na kvalitu, ktorá platí aj pre paletizáciu vo výrobnom prostredí.

„Paletizácia sa doteraz vykonávala manuálne a ergonomicky už nebola prijateľná pre pracovníkov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli tento proces automatizovať“, vysvetľuje Christian Lauer, vedúci technického úseku v Fleischwerke E. Zimmermann. Pre optimalizáciu intralogistiky bol do procesu integrovaný paletizátor KUKA typu KR 12 R3200 PA.

KUKA Customer Service programuje náročnú aplikáciu pre potravinársky priemysel

Rozsiahle úlohy programovania a simulácie pri realizácii prevzalo oddelenie programovania aplikácií spoločnosti KUKA. Centrálna výzva: Paletizátor musí flexibilne ovládať tvar a rozmery najrôznejších variantov produktov. Robot KR QUANTEC, ktorý je vybavený multifunkčným chápadlom, musí ovládať 48 rôznych kombinácií vzoriek balíkov a balíčkov na palete. Na základe tejto skutočnosti musela spoločnosť KUKA vyvinúť flexibilný program. Ďalšou výzvou bolo vypracovanie spoľahlivej stratégie chýb pre možné vyskytujúce sa chyby – teda, čo je potrebné urobiť, keď sa niektorá plechovka sprieči, spadne alebo sa poškodí.
Vybavený multifunkčným chápadlom robot KR QUANTEC automatizuje paletizáciu.

Sme absolútne spokojní so zariadením. Naše ciele týkajúce sa kvality a spoľahlivosti sme dosiahli. Okrem toho máme výrazne menej nepodarkov následkom preliačenia alebo deformácie.

Christian Lauer, vedúci technického úseku v Fleischwerke E. Zimmermann

Paletizátor KUKA automatizuje kompletný proces

V prvom kroku robot KR QUANTEC samostatne prepraví EUR paletu a kartón do svojej pracovnej oblasti. Potom sa prostredníctvom prepravného pásu dopravia plechovky s bielou klobásou. Paletizačný robot uchopí plechovky a ukladá ich na paletu. Keď je paleta kompletne naložená, odsunie sa.

Rozšírenie stupňa automatizácie je pre stredné podniky veľkým úspechom. Aj robotníci sú odbremenení od fyzicky náročných úloh a môžu pracovať v iných oblastiach.

Paletizátor KUKA ovláda 48 rôznych kombinácií vzoriek balíkov.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.