Vyberte si svoje miesto:

Štát

LBR Med: Spolupracujúci robot pre medicínu

Senzitívny robot LBR Med je špeciálne prispôsobený medicínskym požiadavkám a vďaka svojej schopnosti spolupráce človeka a robota je optimálne vhodný pre mnohostranné asistenčné systémy v medicínskej technike.


Jedinečné robotické komponenty pre integráciu do medicínskeho výrobku

Od diagnostiky cez ošetrenie až ku chirurgickým zákrokom – robot LBR Med podáva presvedčivé svedectvo ako perfektný asistent spĺňajúci rôzne úlohy v oblasti zdravotníctva. Senzitívny sedem-osový robot ľahkej konštrukcie možno flexibilne a jednoducho začleniť do medicínskych výrobkov pre vykonávanie rôznych medicínskych činností. Citlivá senzorika, rozsiahle bezpečnostné opatrenia, povrchy optimálne z hľadiska hygienických požiadaviek a riadenie dimenzované na priamu spoluprácu s človekom ho predurčujú na používanie v medicínskej technike. Výrobcovia medicínskych výrobkov môžu naviac oveľa jednoduchšie a rýchlejšie vyvíjať a taktiež aj schvaľovať svoje výrobky na báze robotických komponentov, pretože LBR Med už má certifikáciu podľa medzinárodne uznávaného systému CB.

Univerzálny robot pre asistenčné úlohy v oblasti zdravotníctva

Robot LBR Med integrovaný do medicínskeho výrobu umožňuje súhru medicínskeho robota s lekárom a pacientom.

Tento spôsob senzitívnej spolupracujúcej robotiky v budúcnosti umožňuje ešte veľa ďalších výhod v medicínskom prostredí, pričom všetky strany sa môžu ideálne doplňovať a využívať svoje silné stránky. Lekár alebo terapeut plánuje, riadi a sleduje, a medicínsky robot prevezme namáhavé a únavné činnosti alebo činnosti, ktoré si vyžadujú zvláštnu presnosť a predovšetkým jemnocit.

Axel Weber, viceprezident KUKA Medical Robotics

Flexibilné možnosti pripojenia

Vďaka univerzálnej pripájacej prírube Inside electric Med možno robot LBR Med jednoducho a flexibilne začleniť do rôznych medicínskych výrobkov. Pre zákaznícky prispôsobené lekárske nástroje sú k dispozícii rôzne pripojenia na prírube, napr. pre zdroj prúdu, I/O alebo EtherNet.

Jednoduchá integrácia vďaka flexibilnej pripájacej prírube.

Pre asistenčné úlohy v zdravotníctve: bezpečne, precízne a konštantne


Presný

Pre kalibráciu a vykonávanie prác s vysokou presnosťou LBR Med nepotrebuje žiadne iné doplnkové prístroje. Integrované snímače nastavenia umožňujú kompletne autonómnu kalibráciu. Robot LBR Med v závislosti od vyhotovenia dosahuje vynikajúcu presnosť opakovania ±0,1 mm resp. ±0,15 mm.

Flexibilný

Koncipovaný ako univerzálne použiteľný komponent možno LBR Med hladko integrovať do najrôznejších riešení. Vďaka veľkému počtu predkonfigurovaných rozhraní LBR Med presviedča ako mnohostranný robotický systém pre rôzne použitia v medicínskej technike.

Bezpečná

LBR Med má rozsiahlu bezpečnostnú štruktúru. Prostredníctvom hardvéru a softvéru sa z bezpečnostného hľadiska vykoná vyhodnotenie relevantných signálov. Do bezpečnostnej výbavy okrem iného patrí senzorika momentov sily, zabezpečenie pri jedinej poruche, bezpečnostné rozhrania a konfigurovateľné bezpečnostné udalosti.

Senzitívny

LBR Med je založený na senzitívnom robote KUKA LBR iiwa overenom v priemyselnom prostredí a je takisto vybavený redundantnými integrovanými snímačmi krútiaceho momentu. Tieto snímače umožňujú mimoriadne haptické schopnosti, identifikáciu vonkajších vplyvov a bezpečné rozpoznanie kolízie, vďaka čomu je robot LBR Med schopný spolupráce človeka a robota.

IERA Award winner 2018

Prehľad údajov robota LBR Med

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Max. celkové zaťaženie
7 kg
14 kg
Počet osí
7
7
Variant ruky
In-line wrist
In-line wrist
Montážna príruba A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
Montážna poloha/montážne polohy
ľubovoľne
ľubovoľne
Presnosť opakovania polohy (ISO 9283)
±0,1 mm
±0,15 mm
Osovo špecifická presnosť otáčok
(pri max. otáčkach)
±2 %
±2 %
Max. dosah
800 mm
820 mm
Hmotnosť
25,5 kg
32,3 kg
Riadenie
Druh ochrany
IP54
IP54
Prejdi na centrum sťahovania