LBR Med

Robot KUKA LBR Med je prvý robot na svete, ktorý je certifikovaný pre integráciu do medicínskeho výrobku. Robotická technika schopná spolupráce človeka a robota je cielene prispôsobená špecifickým požiadavkám medicínskej techniky.

Jedinečné robotické komponenty pre integráciu do medicínskeho výrobku

Od diagnostiky cez ošetrenie až ku chirurgickým zákrokom – LBR Med podáva presvedčivé svedectvo ako perfektný asistent spĺňajúci rôzne úlohy v oblasti zdravotníctva. Senzitívny sedem-osový robot s ľahkou konštrukciou možno flexibilne a jednoducho začleniť do medicínskych výrobkov pre vykonávanie rôznych medicínskych činností. Citlivá senzorika, rozsiahle bezpečnostné opatrenia, povrchy optimálne z hľadiska hygienických požiadaviek a riadenie dimenzované na priamu spoluprácu s človekom ho predurčujú na používanie v medicínskej technike. Pomocou robota LBR Med výrobcovia medicínskych výrobkov môžu naviac oveľa jednoduchšie a rýchlejšie vyvíjať a taktiež aj schvaľovať výrobky na báze robotických komponentov, pretože LBR Med už má certifikáciu podľa medzinárodne uznávaného systému CB.

Univerzálny robot pre asistenčné úlohy v oblasti zdravotníctva

LBR Med umožňuje spoluprácu človeka a robota v medicínskej technike 

Flexibilná pripájacia príruba 

 

Vďaka univerzálnej pripájacej prírube inside electrical Med možno LBR Med jednoducho a flexibilne začleniť do rôznych medicínskych výrobkov. Pre zákaznícky prispôsobené lekárske nástroje sú k dispozícii rôzne pripojenia na prírube, napr. pre zdroj prúdu, I/O alebo EtherNet.

 

Jednoduchá integrácia vďaka flexibilnej pripájacej prírube.

Pre asistenčné úlohy v zdravotníctve: bezpečne, precízne a konštantne


Presný

Pre kalibráciu a vykonávanie prác s vysokou presnosťou LBR Med nepotrebuje žiadne iné doplnkové prístroje. Integrované snímače nastavenia umožňujú kompletne autonómnu kalibráciu a vynikajúcu presnosť opakovania od ±0,1 mm do ±0,15 mm.

Flexibilný

Koncipovaný ako univerzálne použiteľný komponent možno LBR Med hladko integrovať do najrôznejších riešení. Vďaka veľkému počtu predkonfigurovaných rozhraní LBR Med presviedča ako mnohostranný robotický systém pre rôzne použitia v medicínskej technike.

Bezpečná

LBR Med má rozsiahlu bezpečnostnú štruktúru. Prostredníctvom hardvéru a softvéru sa z bezpečnostného hľadiska vykoná vyhodnotenie relevantných signálov. Do bezpečnostnej výbavy okrem iného patrí senzorika momentov sily, zabezpečenie pri jedinej poruche, bezpečnostné rozhrania a konfigurovateľné bezpečnostné udalosti.

Senzitívny

LBR Med je založený na senzitívnom robote KUKA LBR iiwa overenom v prostredí Priemyslu 4.0 a je takisto vybavený redundantnými integrovanými snímačmi krútiaceho momentu. Tieto snímače umožňujú mimoriadne haptické schopnosti, identifikáciu vonkajších vplyvov a bezpečné rozpoznanie kolízie, vďaka čomu je robot LBR Med schopný spolupráce človeka a robota.

IERA Award winner 2018

Prehľad údajov robota LBR Med

LBR Med 7 R800 LBR Med 14 R820
Max. celkové zaťaženie
7 kg
14 kg
Počet osí
7
7
Variant ruky
In-line wrist
In-line wrist
Montážna príruba A7
DIN ISO 9409-1-A50
DIN ISO 9409-1-A50
Montážna poloha/montážne polohy
ľubovoľne
ľubovoľne
Presnosť opakovania polohy (ISO 9283)
±0,1 mm
±0,15 mm
Osovo špecifická presnosť otáčok
(pri max. otáčkach)
±2 %
±2 %
Max. dosah
800 mm
820 mm
Hmotnosť
25,5 kg
32,3 kg
Riadenie
Druh ochrany
IP54
IP54
Prejdi na centrum sťahovania

Nastavenia súborov cookies OK

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Nastavenia súborov cookies