Vyberte si svoje miesto:

Štát

Medicínska robotika pre vysoké nosnosti

Polohovanie pacientov, úplne presné ožarovanie tumorov alebo röntgen: Roboty s vysokými nosnosťami od 50 do 500 kilogramov sú ideálne vhodné pre ťažké medicínske použitia a medicínske produkty.


Nosné piliere medicínskej techniky – Roboty KUKA uľahčujú ťažké úlohy

Roboty KUKA s vysokými nosnosťami sa v medicínskej technike začali používať na prelome tisícročí. Až dodnes sú roboty s nosnosťami až 500 kilogramov nosným pilierom medicínskej robotiky. Tu sa rozlišuje medzi dvomi systémami:

  • Ako systémy na presúvanie ľudí je označovaná medicínska technika, ktorá prenáša pacientov. Tieto systémy sa používajú napríklad ako polohovače pacientov pri protónovej terapii alebo ako terapeutické roboty pri robotickej hipoterapii.

  • K systémom, ktoré presúvajú ťažké medicínske vybavenia, patrí okrem iného aj Siemens ARTIS pheno: Tento systém presúva röntgenové zariadenie v tvare písmena C okolo pacienta, čo umožňuje vytváranie 3D snímok typu CT priamo na operačnej sále. V prípade systému CyberKnife od spoločnosti Accuray zase robot veľmi presne nasmeruje ťažký lúčový kanón na tumor. Systém CyberKnife s voliteľným lôžkom pre pacienta zjednocuje systém na presúvanie zariadení so systémom na presúvanie osôb. Ďalším systémom je polohovač pacientov pre protónovú radiačnú terapiu od spoločnosti BEC.

Robot KUKA pri radiačnej terapii

Systém Exacure od spoločnosti BEC v spolupráci s KR QUANTEC pre presné a flexibilné polohovanie pacientov v centre pre iónovú terapiu MedAustron.

Základom pre tieto medicínske aplikácie sú okrem iného roboty zo série KR QUANTEC. Vďaka ich špeciálnej mechanike a vysokej pevnosti sú predurčené pre úlohy, ktoré si vyžadujú maximálnu mieru presnosti. Robustná konštrukcia okrem toho minimalizuje náklady na opravy a údržbu. Rôzne montážne polohy a rozsiahle funkcie umožňujú vysokú flexibilitu pri integrácii do najrôznejších medicínskych aplikácií.