Vyberte si svoje miesto:

Štát

Partneri a referencie

Vďaka spolupráci so silnými partnermi sú mnohé medicínske produkty s robotikou KUKA k dispozícii už dnes.


Restoration Robotics: Presná transplantácia vlasov pomocou robota

Vo forme zariadenia ARTAS iX™ vyvinula spoločnosť Restoration Robotics inteligentné riešenie, ktoré kombináciou minimálne invazívneho odobratia vlasov a následnej implantácie vytvára inovatívnu aplikáciu. Základ pritom tvorí 7-osový senzitívny robot KUKA LBR Med, ktorý možno s jeho presnosťou a certifikáciou ako komponent pre medicínske produkty optimálne použiť pre túto aplikáciu. Pri tejto estetickej metóde sú jednotlivé vlasové folikuly extrahované zo zadnej časti hlavy a implantované na určené lysé miesta na pokožke hlavy. Keďže sú tisíckrát odoberané a vkladané transplantáty s dĺžkou len niekoľko milimetrov, tak na prvom mieste sú presnosť opakovania a konštantná kvalita. LBR Med je vďaka svojim jedinečným vlastnostiam predurčený pre tento účel.

Vďaka špeciálnym algoritmom sa dosahuje nielen prirodzene vyzerajúca hrúbka vlasu, ale aj optimálny výsledok pre pacienta. Pomocou zariadenia ARTAS iX™ dokáže spoločnosť Restoration Robotics trvalo zlepšiť život miliónom mužov, ktorí trpia vypadávaním vlasov.

Vďaka zariadeniu ARTAS iX prebieha obnova vlasov mimoriadne presne a efektívne.

Life Science Robotics: Mobilizácia pacientov pripútaných na lôžko pomocou robota ROBERT®

ROBERT® je inovatívny robot pre rehabilitáciu pacientov pripútaných na lôžko. Zariadenie s jednoduchou obsluhou pomáha pri skorej a efektívnej mobilizácii a odbremeňuje tak medicínsky personál. S zariadením LBR Med ako hlavným komponentom je ROBERT® celosvetovo prvým robotom, ktorý bol vyvinutý na tieto rehabilitačné účely.

ROBERT® disponuje ako medicínsky produkt triedy IIa podľa smernice o zdravotníckych pomôckach (93/42/EHS) certifikáciou CE a používa sa v nemocniciach a ošetrovateľských a rehabilitačných centrách. Zariadenie dokáže presne vykonávať cvičenie navrhnuté zdravotníckym personálom, ktoré možno prispôsobiť individuálnym potrebám ošetrovania každého pacienta.
Robot ROBERT umožňuje jednoduchšiu a efektívnejšiu rehabilitáciu pacientov pripútaných na lôžko.

Siemens Healthcare: Medicínske roboty zásadne menia röntgenové snímanie

Vo forme zariadenia ARTIS pheno uviedla spoločnosť Siemens na trh nový angiografický systém podporovaný robotom, ktorý nahrádza svojho úspešného predchodcu Artis zeego. Robotické jadro röntgenového systému pritom tvorí robot QUANTEC od spoločnosti KUKA so svojou technológiou KR C4, ktorý bol tímom KUKA Medical Robotics v priebehu posledných rokov optimálne prispôsobený a rozšírený pre klinické používanie.

Siemens ARTIS pheno tak umožňuje rýchle a presné röntgenové vyšetrenie ciev pomocou röntgenového zariadenia v tvare písmena C, ktoré sa automaticky pohybuje okolo pacienta. Vyšetrovanú oblasť tela možno zobraziť z takmer všetkých pozícií bez nutnosti presúvania pacienta. Ak musí byť vyšetrenie prerušené, tak pamäťová funkcia umožňuje neskoršie pokračovanie presne od poslednej pozície. To umožňuje kontrolu výsledkov ešte počas zásahu.

ARTIS pheno sa bude používať na operačných sálach na celom svete pre minimálne invazívnu chirurgiu, intervenčnú rádiológiu a kardiológiu.

Vďaka technológii od spoločnosti KUKA vyráža Siemens ARTIS pheno do novej dimenzie röntgenového snímania (© Siemens Healthcare GmbH)

Accuray: Robotom vedená radiačná terapia

Od roku 2000 spolupracuje spoločnosť Accuray so spoločnosťou KUKA. Z tohto partnerstva vznikol prvý komerčne dostupný robotom vedený rádiochirurgický systém. Systém CyberKnife sa odvtedy používa vo vedúcich centrách radiačnej terapie na celom svete pre vysoko presnú liečbu tumorov.

Namiesto skalpela sa používa vysoko energetický sústredený röntgenový lúč. Tento lúč je ramenom robota vedený okolo ležiaceho pacienta, aby bola veľkosť dávky sústredená na tumor. Snímací systém stereotakticky zaznamenáva polohu tumoru a pohyby hlási robotu, ktorý ich následne kompenzuje. CyberKnife tak dokáže presne zasiahnuť tumory a chrániť okolité zdravé tkanivo – a to nezávisle od toho, na ktorom mieste na tele sa tumor nachádza.

Pri liečbe pomocou CyberKnife pacient leží na liečebnom stole, ktorý je takisto roboticky poháňaný. Digitálny snímací systém stereotakticky zaznamenáva polohu tumoru a pohyby (vznikajúce napríklad dýchaním pacienta) hlási robotu, ktorý ich následne kompenzuje. To vedie k mimoriadne vysokej presnosti a kvalite terapie. Operácia so stacionárnym pobytom nie je potrebná.

Pri liečbe pomocou CyberKnife pacient voľne leží na roboticky poháňanom liečebnom stole

BEC: Polohovanie pacientov pomocou robotov od spoločnosti KUKA

Roboty a komponenty od spoločnosti KUKA sa starajú o presné polohovanie pacientov pri radiačnej terapii. Systémoví partneri spoločne so spoločnosťou KUKA vyvíjajú individuálne riešenia pre presné polohovanie pacientov. Firma Buck Engineering und Consulting (BEC) vyvinula pre centrum pre iónovú terapiu a výskum MedAustron vo Viedni riešenie na báze robota pre polohovanie pacientov, ktorého základ tvorí robot od spoločnosti KUKA. 

Pri radiačnej terapii na báze častíc sa môže vysoko energetický lúč pohybovať len veľmi obmedzene. Preto sa musia pohybovať pacienti, čo sa vykonáva pomocou robotických lôžok pre pacientov.

Spoločnosť BEC používa roboty KUKA Roboter pre presné polohovanie pacientov pri radiačnej terapii na báze častíc (© Thomas Kästenbauer)

AOT: Presné rezanie kostí pomocou laserovej technológie

Napriek enormným medicínskym pokrokom v posledných rokoch siahajú chirurgovia pri rezaní kostí rovnako ako doteraz po pílke. Táto konvenčná metóda vedie k tomu, že voľný kostný materiál sa zatláča do rezných plôch, čo predlžuje dobu hojenia v tejto oblasti. Švajčiarska firma AOT to chce so svojím projektom CARLO (Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotomy) zmeniť: Pomocou studenej laserovej technológie umožňuje robot KUKA medicínskemu produktu bezkontaktné rezanie kosti - a to nielen rovno, ale aj oblúkovito a v tvare puzzle. Táto metóda má pre pacienta viaceré výhody: povrch kostí zostáva neporušený a kosť možno po reze znovu presne spojiť, čím sa výrazne skracuje doba hojenia.

S nasadenou laserovou hlavicou sa robot KUKA s ľahkou konštrukciou premení na bezkontaktný rezací nástroj (© AOT)