Vyberte si svoje miesto:

Štát

Aby mohla svojim zákazníkom ponúkať najlepšie riešenia, spolupracuje spoločnosť KUKA so sieťou systémových partnerov. Títo mimoriadne kvalifikovaní partneri disponujú ešte špecifickejším know-how v príslušných odvetviach.

Nájdite si v tejto časti vhodného partnera pre Vaše odvetvie alebo problematiku. 

Staňte sa aj Vy partnerom spoločnosti KUKA! Skontaktujte sa s nami prostredníctvom e-mailovej adresy partner@kuka.com.

Výsledky v %c Slovensko