Vyberte si svoje miesto:

Štát

KMR QUANTEC

KMR QUANTEC je mobilný systém priemyselných robotov od spoločnosti KUKA. Zavezie Vášho robota KUKA presne tam, kde je potrebný – nezávisle od toho, či je to výroba lodí, lietadiel alebo výstavba veterných elektrární. Pomocou neho je možné aj bezproblémové opracovanie veľmi veľkých konštrukčných dielov.


KMR QUANTEC: autonómny a presný

V prípade KMR QUANTEC sa roboty KUKA, mobilné plošiny a iné komponenty vhodné na priemyselné využitie spájajú do komplexného mobilného robotického systému.

Vďaka variabilným komponentom môžeme ponúknuť individuálne riešenia – presne prispôsobené príslušným požiadavkám. Tak počet a poloha namontovaných robotov, ako aj veľkosť a zaťaženie plošiny a nástrojov sú variabilné.

Mobilná robotická jednotka KMR QUANTEC je zložená z mobilnej plošiny KUKA omniMove, jedného robota KUKA série KR QUANTEC, ako aj zo softvéru a riadenia. Autonómne manévrovanie v celej miestnosti bez nebezpečenstva kolízie a značiek na podlahe zabezpečuje premyslený navigačný systém KUKA.NavigationSolution.

Neobmedzená pohyblivosť pomocou kolesa Mecanum

Pomocou špeciálnej technológie pohonu KUKA omniMove sa KMR QUANTEC môže manévrovať v ľubovoľnom smere: Každé koleso je zložené zo samostatných koliesok súdkovitej formy. Tieto sú zachytené dvomi upevnenými ráfikmi, ktoré sa nedotýkajú podlahy. Každé koleso sa môže pohybovať nezávisle od ostatných kolies. To znamená: KMR QUANTEC sa môže pohybovať do strán, diagonálne a dokonca do kruhu. Vďaka tomu sa dokáže aj v najužšej miestnosti bezpečne a presne pohybovať.

Mobilný priemyselný robot KUKA v akcii

Výhody KMR QUANTEC

Bezpečný a pod kontrolou

Vďaka integrovanému softvéru a riadeniu môžete KMR QUANTEC spoľahlivo používať na mobilné aplikácie. KMR QUANTEC môžete presúvať do požadovanej polohy s presnosťou na milimetre. Pomocou integrovaných laserových skenerov mobilný robot KUKA samostatne monitoruje svoje okolie a bezpečne naviguje okolo ľudí alebo prekážok.

Mobilný a nezávislý

Vysoko výkonné akumulátory zabezpečujú autarktné napájanie energiou na plošine. Pomocou bezdrôtovej technológie vhodnej na priemyselné využitie sa KMR QUANTEC môže voľne pohybovať v celej svojej pracovnej oblasti bez obmedzenia spojovacími vedeniami.

Multifunkcionálny a silný

Štandardná nosnosť mobilnej plošiny KUKA omniMove je 7 000 kilogramov. Integrovaný robot je KR QUANTEC 150 R3300 prime s nosnosťou 150 kilogramov a s dosahom 3 300 milimetrov. Z tohto dôvodu je KMR QUANTEC vhodný pre veľmi veľké a ťažké konštrukčné diely. Napriek vysokej nosnosti dosahuje presnosť polohy +/- 5 milimetrov – nezávisle od prekonanej trasy. Vďaka technológii kolies KUKA s možnosťou pohybu do ľubovoľného smeru sa sám bezpečne manévruje do požadovanej polohy aj v tej najužšej miestnosti. Veľkosť a nosnosť plošiny sa môžu podľa požiadaviek meniť.

Kompatibilný a variabilný

V závislosti od individuálnych požiadaviek sa mobilné plošiny, ako aj robot série KR QUANTEC môžu prispôsobovať. Rôzne nástroje, agregáty alebo chápadlá sa taktiež môžu dopĺňať alebo vymieňať.

Komponenty: moduly KMR QUANTEC

KMR QUANTEC je jeden z mnohých rôznych variantov, ktoré Vám spoločnosť KUKA ponúka. Je zložený z troch samostatných komponentov: