Vyberte si svoje miesto:

Štát

Ontbramen

Odstraňovanie výronkov

Pre presné, rýchle a efektívne odstránenie náliatkov, vtokového kanála a iných nadbytočných častí z konštrukčných dielov po odliatí sa na zlievárenskom trhu používa technológia odstraňovania výronkov.


Odstraňovanie výronkov: technológia

Pri rôznych metódach odlievania sa môžu na hranách vytvárať presahy. Tieto čiastočne ostré hrany môžu nielen negatívne ovplyvniť funkčnosť koncového výrobku, ale aj predstavovať vysoké riziko vzniku poranení.

Pri výrobe kovových dielov je preto nutné tieto presahy odstrániť v rámci dodatočného opracovania. Ide o technológiu opracovania alebo odstraňovania výronkov.

Automatizované odstraňovanie výronkov

Skúsenosti so zaobchádzaním s viac ako 3 000 lismi na odstraňovanie výronkov, ktoré spoločnosť KUKA (predtým Reis Robotics) dodala do celého sveta, tvoria základ know-how pre produktový rad pozostávajúci z viac ako 20 rôznych modelov.

Medzi najdôležitejšie vlastnosti patria optimalizované mechanické parametre, akými sú veľká upínacia plocha, zjednodušený prístup pre údržbové účely a výrazne zlepšená energetická efektivita. Energetická efektivita je dosiahnutá okrem iného vďaka pohonom čerpadiel na báze servomotorov (čerpadlové systémy s variabilným počtom otáčok). Tieto pohony umožňujú minimalizáciu dôb pracovného taktu a nákladov na energie pre Vašu výrobu.

Odstraňovanie výronkov: výhody

Prostredníctvom produktového radu lisov na odstraňovanie výronkov SEP 08 až SEP 22 pokrýva spoločnosť KUKA rozsah od 30 do 300 ton. Toto portfólio výrobkov maximalizuje produktivitu a efektivitu Vašej výroby a ponúka mnohé výhody:
  • Stĺpikové vedenia s malou vôľou a neohybné stojany lisu pre presné rezy
  • Vynikajúca presnosť, vysoká rýchlosť a dlhá životnosť
  • Vysoká hospodárnosť vďaka odstraňovaniu výronkov a opracovaniu rôznych úrovní pri jednom upnutí

Úspešná ovládacia a programovacia logika reisPAD sa pomocou novej generácie riadenia prenáša do oblasti lisov. Tak dostáva personál obsluhy intuitívnu ovládaciu plochu s vizualizáciou procesov, ktorá je porovnateľná s ovládacími plochami robotov nachádzajúcich sa „hneď vedľa“.