Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zváranie trením s premiešaním

Zváranie trením s premiešavaním je optimálna metóda spájania pre neželezné kovy s nízkou teplotou tavenia a pre kovové zmiešané zlúčeniny.


Zváranie trením s premiešavaním: dokonalá metóda

Pri zváraní trením s premiešaním (anglicky: Friction Stir Welding) je rotujúci kolík pozdĺžne vedený medzi kontaktnými plochami obrobkov. Vďaka treciemu teplu dochádza k plastifikácii materiálu a k následnému zvareniu materiálu.

Metóda je obzvlášť vhodná pre spájanie neželezných kovov s nízkou teplotou tavenia a zmiešaných zlúčenín. Vďaka zváraniu trením s premiešaním možno spájať dokonca ťažko zvárateľné alebo odlišné materiály, akými sú hliník, horčík, meď, titán alebo oceľ.

Prehľad procesu: 01 Nábeh a ponorenie; 02 Doba zotrvania pre zohriatie; 03 Zvárací proces; 04 Stiahnutie na konci zvaru

Vysoko kvalitné zváranie neželezných kovov a zmiešaných zlúčenín

Zváranie trením s premiešavaním je vhodné pre spájanie najrôznejších materiálov.

Rozsiahle oblasti využitia

Metóda zvárania trením s premiešavaním sa používa v rôznych odvetviach. Spektrum siaha od výroby automobilov, sem patrí aj trh elektromobility, cez letecký priemysel až po elektronický priemysel.

 • Všeobecný priemysel

  • Hospodárne spájanie komplexných 3D zvarov, napr. pri chladiacich systémoch pre výkonovú elektroniku alebo krytoch mobilných telefónov

  • Odlievané konštrukčné diely s hliníkovými plechmi alebo profilmi

  • Spojenia s vysokou vodivosťou pri transformátoroch a batériách

  • Spájanie rôznych kombinácií materiálov – typické sú zliatiny hliníka, medi a horčíka

 • Výroba automobilov

  • Hospodárne spájanie komplexných 3D zvarov, napr. pri chladiacich systémoch, karosérie a hnacieho ústrojenstva, ako aj komponentov elektromobility

  • Spájanie typických hliníkových zliatin 4000/5000/6000 a aj ťažko zvárateľných kombinácií materiálov, napr. hliníkových plechov, výliskové profily a odlievané konštrukčné diely

   

  Získajte viac informácií o automatizácii v automobilovom priemysle

 • Letecký priemysel a kozmonautika

  • Spájanie veľmi spoľahlivých plynotesných zvarov, napr. častí lietadlových trupov alebo raketových komponentov

  • Nepatrná tepelná rozťažnosť a špeciálna kvalita povrchu, ako aj vlastnosti materiálov (napr. pevnosť v ťahu) na vysokej úrovni vďaka nízkej teplote spájania

  • Typické materiály: Zliatiny hliníka 2000 a 7000 s vysokou pevnosťou

 • Výroba koľajových zariadení

  • Spájanie bočných stien a strešných modulov pri vysoko rýchlostných vlakoch a hliníkových plechov a profilov (dvojstenné platne)
  • Veľmi hospodárne spájanie vďaka portálovým systémom FSW a integrácii ďalších obrábacích procesov, napr. frézovanie a vŕtanie
  • Typické materiály: Zliatiny hliníka 6000

Zváranie trením s premiešaním: výhody

Maximálna kvalita zvárania 
 • Žiadne chyby zvárania ako póry a trhliny 
 • Možné spájanie rôznych materiálov
 • Porovnateľne nižší prívod tepla
 • Maximálna pevnosť zvaru pri minimálnom skrivení pri zváraní 

Hospodárnosť
 • Hospodárne spájanie komplexných 3D geometrií 
 • Úspora materiálu vďaka optimalizácii konštrukčných dielov
 • Žiadne spotrebné materiály ako ochranný plyn a plnený zvárací drôt 

Ekologická technológia 
 • Ekologické vďaka nízkej spotrebe energií
 • Odsávanie spalín alebo opatrenia na ochranu proti oslneniu nie sú potrebné

Všetko na jednom mieste: od inžinierskych služieb až po servis

Spoločnosť KUKA ponúka kompletnú paletu služieb týkajúcich sa zvárania trením s premiešaním: od preskúmania realizovateľnosti a procesu, cez skúšobné zvary, výber nástrojov a optimalizáciu parametrov, až po koncepčnú dimenzáciu, výrobu a dodanie zariadenia.
 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

Získajte tu viac informácií!

Stiahnutie brožúry (PDF)