Vyberte si svoje miesto:

Štát

Polohovače špecifické pre zákazníka pre zabezpečenie mnohostrannosti

Máte špeciálne požiadavky na nosnosť alebo potrebujete špeciálnu konštrukciu? Okrem štandardizovaných polohovacích jednotiek spoločnosť KUKA pod jednou strechou ponúka jedinečnú paletu polohovacích jednotiek nástrojov a robotov orientovaných na príslušný proces a zákazníka.


Polohovače špecifické pre zákazníka pre vysoké nosnosti

Riešeniami spoločnosti KUKA pre nosnosti až do päť ton môžu polohovače jednoducho, rýchlo a presne pohybovať aj najväčšie diely. Ako štandardizované polohovacie jednotky KUKA sú aj polohovače pre vysoké nosnosti optimalizované na obrobok a zariadenie kompletne integrovanie do riadenia robota ako externé osi robota. Nástroj vedený robotom umožňuje presný, matematicky spojený pohyb polohovača KUKA.
Polohovače pre vysoké nosnosti

Flexibilný polohovač pre viac staníc

Modulárna konštrukcia polohovacích jednotiek KUKA umožňuje v závislosti od požiadavky výrobnej úlohy realizáciu flexibilného polohovača pre viac staníc s osvedčeným štandardom KUKA. Prevodovka s dutým hriadeľom, integrované a chránené prívody energie a kabeláž motora zabezpečujú požadovanú bezpečnosť procesu - dokonca v prípade aplikácií s vysokými požiadavkami, ako napr. pri zváraní. Vďaka tomu je zaručená flexibilita a disponibilita zariadenia s našimi polohovačmi špecifickými pre zákazníka. Ovládanie Plug-and-play je zaistené prostredníctvom riadenia robota a konfigurácia prostredníctvom preddefinovaných katalógov.
Draaitafels
Polohovač pre štyri stanice

Polohovač robota: pre ideálny prístup bez prestoja

Hlavne pri komplexných výrobných úlohách ako je zváranie objemných obrobkov je často potrebné a účelné, aby okrem polohovania konštrukčného dielu bolo možné vykonávať aj robot pohyb robota. Takto dosiahnuté rozšírenie polomeru práce a pohybu robota zlepšuje aj prístupnosť a umožňuje prechod medzi jednotlivými pracovnými stanicami bez prestojov. Zmenšenie potrebného priestoru a s tým spojené nižšie investičné náklady v porovnaní s klasickými dráhami lineárneho posunu robota vyzdvihujú prednosti polohovačov robota KUKA.

Polohovače špecifické pre zákazníka pre špeciálne konštrukcie

Okrem klasických polohovacích jednotiek pre obrobky má spoločnosť KUKA veľa skúseností v oblasti špeciálnych konštrukcií. V oblastiach stavebných, ťažobných strojov a manipulačnej techniky (yellow goods) a ekologických výrobkov (green goods) alebo vo výrobe koľajových zariadení je často potrebné veľmi veľké alebo neskladné konštrukčné diely presunúť do správnej polohy. Riešenia spoločnosti KUKA požiadavky zákazníkov obrátia vždy správnym smerom.
Draaitafels
Polohovacia jednotka na otočenie bočných stien nákladného vagóna