Vyberte si svoje miesto:

Štát

V KUKA prívodoch energie sa skrýva vyše 30 rokov skúseností v oblasti robotiky. Typické znaky prívodov energie KUKA sú extrémne vysoká spoľahlivosť, kvalita a dlhá životnosť. Zabezpečujú najvyššiu mieru produktivity na akomkoľvek mieste priemyselného použitia.

Jeden prívod energie pre každú konštrukciu: KUKA zjednodušuje sortiment

Spektrum robotov KUKA je obrovské. Výhody prívodov energie KUKA takisto. Prívody energie KUKA sú navrhnuté tak, aby sa s rovnakou hadicovou súpravou dali vybaviť všetky modely jedného produktového radu. Výsledkom je viac istoty pri plánovaní a úspora nákladov na individualizáciu.

 • Malý robot na dva až 12 kg
 • Nízke zaťaženia na päť až 16 kg
 • Stredné zaťaženia na 30 až 60 kg
 • Vysoké zaťaženia na 90 až 300 kg
 • Ťažké zaťaženia
  • na 300 až 500 kg
  • na 1 000 až 1 300 kg
 • Paletizačný robot na 40 až 1 300 kg
 • Špeciálne konštrukcie
Dostupné pre všetky typy robotov: KUKA Prívody energie

Výkonové charakteristiky prívodov energie KUKA

 • Dlhá životnosť: Vďaka testovaným a preskúšaným štandardom, ako aj robustnej konštrukcii. Interné testovacie procedúry a schválenia zabezpečujú najvyššiu kvalitu.
 • Jednoduchý servis: Výmena balíka je možná už za 10 minút. Vedenia a hadice sa dajú vymeniť, dodatočné náklady klesajú.
 • S možnosťou prispôsobenia: Definovaný rušivý obrys umožňuje programovanie offline na najlepšiu integráciu do koncepcie zariadenia. Aplikácie sa dajú integrovať pomocou rozhrania na ramene.
 • Úspora miesta: Prívody energie KUKA sú integrované do štruktúry robota a nahrádzajú doterajšie oddelené, zvrchu vedené riešenia.
 • Menej rušivých obrysov: Prívody energie KUKA prebiehajú čiastočne cez štruktúru robota a prevádzajú sa priebežne od základného podstavca na rameno, resp. až do ruky.
 • Lepšia dosiahnuteľnosť: Od karuselu sú prívody energie KUKA bez problémov prístupné zvonku.
 • Úplná voľnosť pohybu: Prívody energie KUKA sú perfektne dimenzované na špeciálne úlohy robotov a zaťaženia.
 • Vysoký stupeň flexibility: Nadpriemerne veľké vyrovnanie dĺžky hadicovej súpravy vyše 0,8 metra umožňuje vysoko komplexné pohyby robota.
 • Vhodné pre priemysel: Univerzálne použiteľné vďaka celokovovému telesu a výberu vysokokvalitných, vláknom spevnených alebo klzne optimalizovaných plastov podľa špecifických požiadaviek. K Box sa dá jednoducho a rýchlo otvoriť.