Vyberte si svoje miesto:

Štát

miKUKA: štandardizovaná riadiaca technika

S vlastným KUKA riadiacim štandardom miKUKA je možné ovládať jednoduché bunky, ako aj programovať veľké a komplexné výrobné zariadenia. Informácie o stave stroja sú transparentné a štandardizované funkcie uľahčujú obsluhu. 


S miKUKA získajú zákazníci riešenia riadenia, ktoré sa už počas mnohých rokov osvedčili v rôznych oblastiach automatizácie. Oba podstatné súčasti softvéru miKUKA – miControl a miView – umožňujú používateľovi veľmi rýchlo a bez veľkej námahy vytvoriť funkcie ovládania a zobrazovania a tieto potom veľmi komfortne rozširovať. Sieťové prepojenie a samodiagnostika: riadiaca technika miKUKA spĺňa potrebné požiadavky na výrobu v zmysle Priemysel 4.0.  

Všetko pod kontrolou s miKUKA

So softvérom miKUKA získate:

  • štandardnú SPS stavebnicu miControl, ktorá sa zakladá na otvorenom softvérovom systéme.
  • Vizualizačný systém miView: S ním môžete podľa užívateľských nastavení a na základe zadania užívateľa a hesla generovať údaje obsluhy a zobrazenia vo viacerých jazykoch priamo z programu SPS a vizualizovať ich. miView takisto zaznamenáva a automatizuje informácie o stave. Vaše zariadenie môžete preto preveriť z hľadiska citlivosti na poruchy a optimalizovať.
  • Nástroj inžinieringu miDesigner: S týmto nástrojom si môžete takto automatizované údaje nechať zobraziť na štandardizovaných systémových obrazovkách miView. 
  • Indikátor Key-Performance miKPI: Vďaka nemu získate celkový prehľad o výkone zariadenia. Pomocou databázy sa dajú napríklad vyhodnocovať počty kusov, doby taktov a disponibility počas jednotlivých období.

 

S riadiacou technikou miKUKA a kľúčovým nástrojom výkonu miKPI si môžete navyše už pred skutočným uvedením do prevádzky prezrieť energetické spotreby vášho zariadenia a vyvinúť vhodné opatrenia na zefektívnenie výroby.

Panel miKUKA: Ovládací panel KUKA

KUKA poskytuje okrem softvéru aj potrebný štandardizovaný hardvér ako ovládací panel miKUKA s dotykovou obrazovkou a počítačom v telese z ušľachtilej ocele. Zákazníci môžu dostať vopred nakonfigurované zariadenia v troch rôznych veľkostiach:

  • 17-palcový široký formát so špecifickým KUKA tlačidlovým telesom (núdzové zastavenie, štart, potvrdenie)
  • 24-palcový široký formát so špecifickým KUKA tlačidlovým telesom
  • 24-palcový široký formát s väčším pevným diskom a silnejším procesorom