Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech organizuje součinnost robotu a dopravního pásu. Tento software přizpůsobuje akce robota automaticky podle pohybu dopravníkových pásů. Díky tomu může robot zpracovávat díly na pohybujícím se pásu nebo je přesouvat z jednoho pásu na druhý.


Funkcie softvéru KUKA.ConveyorTech

Technologický balíček KUKA.ConveyorTech umožní rýchle uvedenie do prevádzky a jednoduché programovanie aplikácií dopravníka. Toto umožní použitie dopravných systémov s rezolvermi - pri malých robotoch s kódovačmi. Segmentovanie sa vykoná bez straty doby pracovného taktu.

KUKA.ConveyorTech okrem toho ponúka možnosť viacnásobného sledovania: Je možné vykonávať monitorovanie až troch dopravníkov, lineárny a kruhový dopravník aj v zmiešanej prevádzke. Na dopravníku je možné naraz sledovať až 20 konštrukčných dielov.

Súhra softvéru KUKA.ConveyorTech a KR AGILUS

KR AGILUS a softvér KUKA.ConveyorTech umožňujú automatizované odobratie dielov z pohybujúceho sa pásu.

Prednosti softvéru KUKA.ConveyorTech

Zisk doby pracovného taktu

Pomocou softvéru KUKA.ConveyorTech sa robot v pozadí synchronizuje na pohyb dopravníka. Vďaka tomu počas výrobného procesu nie je potrebné zastavenie dopravného pásu

Synchronizácia "on the fly"

Pohyby medzi synchronizovanými a nesynchronizovanými časťami programu sú možné pri konštantnej rýchlosti dopravníka. Nakoľko sa dopravník pohybuje kontinuálne, celý výrobný proces je flexibilný. Pritom cyklus dopravníka neovplyvňuje cyklus robota.

Vyšší stupeň flexibility

Dopravníky je možné vďaka ich vysokej presnosti flexibilne využívať aj v montážnych procesoch.

Systémové předpoklady pro KUKA.ConveyorTech

  • KR C2 sr - vydání softwaru 7.0 a 7.1
  • Softwarový balíček Paket KUKA UserTech