Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA.WorkVisual

S Engineering Suite KUKA.WorkVisual pracujete v automatizácii výrazne efektívnejšie po celý životný cyklus softvéru.


KUKA.WorkVisual: intuitívne od konfigurácie až po diagnostiku

Konfigurácia, programovanie, uvedenie do prevádzky a diagnostika: KUKA.WorkVisual ponúka pre všetky kroky homogénne offline vývojové, online diagnostické a údržbové prostredie. Katalógy a údaje projektov nad rámec programu zaručujú konzistenciu a prechodnosť.

Nástroje s jednotným rozhraním a navigáciou v menu

Už pri použití funkcií je na pozadí kontrolovaná logika programového kódu KUKA.WorkVisual. Chybám sa tak predchádza už na počiatku, projekty majú racionálnejší a konzistentnejší priebeh. Interakcie sú znázornené vizuálnymi nástrojmi – a vďaka tomu sa dajú intuitívne vnímať a ľahšie ovládať.

Dokonale vyladené na vyhradené ovládania KR C4

V KUKA.WorkVisual sa dajú priamo konfigurovať I/O, prepojenia, cudzie kinematiky, Roboteam a Save-Robot 3.0 – vyladené na Robot Control, PLC Control, Motion Control a Safety Control. Možné konflikty sa tak dajú zistiť a eliminovať ešte offline. Skracuje to čas sprevádzkovania pri súčasnej minimalizácii rizík.

Viac konzistentnosti počas životného cyklu softvéru

Engineering Suite KUKA.WorkVisual sa dá použiť na projektovanie jednotky, ako programovacie prostredie a ako Shop Floor Unit. Pokrýva tak všetky oblasti v životnom cykle programu – a vďaka WorkVisual Roundload dosahuje dokonalú konzistenciu medzi online a offline svetom.

Editory a infraštruktúrne komponenty v modulárnej architektúre softvéru KUKA.WorkVisual dôsledne využívajú centrálne služby ako databáza projektov, katalógy a online služby. Prostredníctvom základných nástrojov VisualProject, VisualConfig, VisualKRL a VisualAssistance ponúka platforma zásuvky pre ďalšie moduly – Multiprog a iné.

Výhody KUKA Work.Visual

  • Jednotné, na štandardy orientované používateľské rozhranie
  • Konzistentné úložisko projektových dát, predchádzanie chybných viacnásobných zadávaní
  • Sieťová administrácia všetkých ovládaní KR C4
  • Rozsiahle možnosti diagnostiky
  • Integrovaná jednotná konfigurácia prevádzkovej zbernice I/O, prepojenie a diagnostika na a medzi Robot Control a SoftSPS
  • Podporované prevádzkové zbernice PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet a VARANBUS
  • Konfigurácia Drag and Drop a parametrizácia prostredníctvom menu pre RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety a FSoE
  • Editory pre textové programovanie komponentov jednotky
  • Umožňuje pohodlnú úpravu programov ovládania priamo v projektantskom prostredí nezávisle na projekte.