KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS is the new system software for the KUKA LBR iiwa and other KUKA mobility products. It provides all the functions required for the operation of lightweight robots.

Spolu so softvérom KUKA Sunrise.Workbench, ktorý predstavuje nový offline riadiaci systém, ponúka KUKA Sunrise.OS inovatívne funkcie na programovanie, plánovanie a projektovanie pokrokových robotických aplikácií.

Optimalizácia a aktualizácie KUKA Sunrise.OS

Softvér KUKA Sunrise.OS kontinuálne ďalej vyvíjame v krátkych cykloch release. Nové funkcie poskytujeme pravidelne formou aktualizácií na stiahnutie. Stratégia Release nám umožňuje splniť vaše požiadavky v krátkom čase. 

Big Data, Smart Factory a pod.: Softvér KUKA Sunrise.OS je optimálne vhodný pre Priemysel 4.0.

KUKA ako vizionár a priekopník programu Priemysel 4.0 realizuje prepojené a inteligentné výrobné riešenia.

Grafické programovanie pomocou KUKA Sunrise.OS

Nová cesta programovania od KUKA: Application Framework ponúka editor, s ktorého pomocou sa dajú pracovné procesy robota graficky modulovať.

Aj priebeh jednotlivých vopred modelovaných pracovných krokov možno kontrolovať na smartPAD a v prípade potreby možno kedykoľvek manuálne zasiahnuť.

Zobrazenie programového kódu JAVA v takzvaných blokoch umožňuje plánovačom zobrazenie procesov aj bez poznatkov z programovania. Súčasne je možné vrátiť sa na režim expertov a využívať plnú silu JAVA.

KUKA Sunrise.OS používaný na programovanie LBR iiwa.

Ďalšie výhody grafického programovania

 • Štruktúrované
  Procesný diagram zobrazuje proces na základe jeho formy s automatickou štruktúrou. Takzvaní Wizards vám poskytujú podporu pri plánovaní.
 • Jednotné
  Blokový diagram je možné využívať počas celého konštrukčného procesu (plánovanie, programovanie, plánovanie, údržba).
 • Opakované použitie
  Každý blok sa môže opäť použiť v iných aplikáciách a ľubovoľne rozširovať.
 • Efektívne
  Mnoho krokov sa presúva do offline konštrukčného procesu, čím sa urýchľuje. Znamená to úsporu času a nákladov.
 • Stupňovité rozširovanie
  Bloky sa dajú používať buď hierarchicky, ale takisto sa dajú spájať do jedného celku.

Sunrise.OS Toolboxy

KUKA Sunrise.OS Toolboxy sú nástroj, s ktorým môžete svoje aplikácie realizovať rýchlo a úspešne. Vďaka integrovaným knižniciam JAVA, blokom a návrhom objektov vám Toolboxy Sunrise.OS poskytujú kompilované procesné know-how, ktoré máte ihneď k dispozícii.

Intuitívne ovládanie s KUKA smartPAD

 • Vizualizácia prostredníctvom dlaždíc a grafických prvkov
 • Jednoduchá diagnostika s farebnou stavovou LED diódou
 • Zobrazenie modulovaných pracovných krokov

 

 

 


 
KUKA smartPAD vám umožní jednoduché a intuitívne ovládanie.

Softvér pre senzitívne procesy a spoluprácu človeka a robota 

 • Vďaka integrácii senzoriky do softvéru je možné rýchle programovanie a optimalizácia takisto komplexných a senzitívnych procesov.
 • KUKA Sunrise.HRC umožňuje spoluprácu človeka a robota a obsahuje všetky funkcie operačného systému KUKA Sunrise.SafeOperation.
 • KUKA Sunrise.SafeOperation realizuje bezpečnú kontrolu rýchlosti a vytvorí bezpečnú pracovnú oblasť.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

 • Ergonomické užívateľské rozhranie
 • Programový editor s mnohými výkonnými komfortnými funkciami
 • Programovanie orientované na objekt s JAVA
 • Rýchle uvedenie do prevádzky
 • Pohodlná diagnostika
 • Integrovaná užívateľská príručka
 • Profesionálne odstraňovanie porúch

Softvér KUKA Sunrise: vytvorený na rozšírenia

 • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S ponúka robotu možnosť prostredníctvom PROFINET ® komunikovať s pripojenými zariadeniami, ako aj s PLC, resp. fail-safe PLC.

 • KUKA Sunrise.Servoing je Soft rozhranie reálneho času, ktoré uľahčuje integráciu snímačov z aplikačnej úrovne Sunrise Controllers do Java.

 • KUKA Sunrise.FRI je rýchle rozhranie robota, ktoré umožňuje prístup na ovládač robota (Robot Controller) z externého počítača v reálnom čase.

 • KUKA Sunrise.BackupRestore umožňuje zálohovanie stavu na File Server. Táto záloha sa dá následne kedykoľvek obnoviť. Bez problémov je možné vytvoriť aj viaceré zálohy. 

 • Pri KUKA Sunrise.SafeOperation sú funkcie „Safe velocity monitoring“ a „Safe workspaces and protected spaces“ k dispozícii aj vo výkonovom stupni a kategórii 3 podľa EN ISO 13849-1:2008

 • KUKA Sunrise.HRC aktivuje nasledujúce funkcie, ktoré umožňujú spoluprácu človeka a robota na výkonovej úrovni a kategórii 3 podľa EN ISO 13849-1:2008

  • Bezpečné monitorovanie sily a krútiaceho momentu
  • Bezpečné rozpoznanie kolízie
  • Bezpečné monitorovanie rýchlosti

Tento web používa na zlepšenie služieb cookies Privacy Policy.

Súhlasím