Vyberte si svoje miesto:

Štát

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS je nový systémový softvér pre KUKA LBR iiwa a ďalšie produkty KUKA Mobility. Poskytuje všetky funkcie pre prevádzku robotov s ľahkou konštrukciou.


Spolu so softvérom KUKA Sunrise.Workbench, ktorý predstavuje nový offline riadiaci systém, ponúka KUKA Sunrise.OS inovatívne funkcie na programovanie, plánovanie a projektovanie pokrokových robotických aplikácií.

Optimalizácia a aktualizácie KUKA Sunrise.OS

Softvér KUKA Sunrise.OS kontinuálne ďalej vyvíjame v krátkych release cykloch . Nové funkcie poskytujeme pravidelne formou aktualizácií na stiahnutie. Stratégia Release nám umožňuje splniť vaše požiadavky v krátkom čase. 

Big Data, Smart Factory a pod.: Softvér KUKA Sunrise.OS je optimálne vhodný pre Priemysel 4.0.

KUKA ako vizionár a priekopník programu Priemysel 4.0 realizuje prepojené a inteligentné výrobné riešenia.

Grafické programovanie pomocou KUKA Sunrise.OS

Nová cesta programovania od KUKA: Application Framework ponúka editor, s ktorého pomocou sa dajú pracovné procesy robota graficky modulovať.

Aj priebeh jednotlivých vopred modelovaných pracovných krokov možno kontrolovať na smartPAD a v prípade potreby možno kedykoľvek manuálne zasiahnuť.

Zobrazenie programového kódu JAVA v takzvaných blokoch umožňuje plánovačom zobrazenie procesov aj bez poznatkov z programovania. Súčasne je možné vrátiť sa na režim expertov a využívať plnú silu JAVA.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
KUKA Sunrise.OS používaný na programovanie LBR iiwa.

Ďalšie výhody grafického programovania

 • Štruktúrované
  Procesný diagram zobrazuje proces na základe jeho formy s automatickou štruktúrou. Takzvaní Wizards vám poskytujú podporu pri plánovaní.
 • Jednotné
  Blokový diagram je možné využívať počas celého konštrukčného procesu (plánovanie, programovanie, plánovanie, údržba).
 • Opakované použitie
  Každý blok sa môže opäť použiť v iných aplikáciách a ľubovoľne rozširovať.
 • Efektívne
  Mnoho krokov sa presúva do offline konštrukčného procesu, čím sa urýchľuje. Znamená to úsporu času a nákladov.
 • Stupňovité rozširovanie
  Bloky sa dajú používať buď hierarchicky, ale takisto sa dajú spájať do jedného celku.

Sunrise.OS Toolboxy

KUKA Sunrise.OS Toolboxy sú nástroj, s ktorým môžete svoje aplikácie realizovať rýchlo a úspešne. Vďaka integrovaným knižniciam JAVA, blokom a návrhom objektov vám Toolboxy Sunrise.OS poskytujú kompilované procesné know-how, ktoré máte ihneď k dispozícii.

Intuitívne ovládanie s KUKA smartPAD

 • Vizualizácia prostredníctvom dlaždíc a grafických prvkov
 • Jednoduchá diagnostika s farebnou stavovou LED diódou
 • Zobrazenie modulovaných pracovných krokov

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
KUKA smartPAD vám umožní jednoduché a intuitívne ovládanie.

Softvér pre senzitívne procesy a spoluprácu človeka a robota 

 • Vďaka integrácii senzoriky do softvéru je možné rýchle programovanie a optimalizácia takisto komplexných a senzitívnych procesov.
 • KUKA Sunrise.HRC umožňuje spoluprácu človeka a robota a obsahuje všetky funkcie operačného systému KUKA Sunrise.SafeOperation.
 • KUKA Sunrise.SafeOperation realizuje bezpečnú kontrolu rýchlosti a vytvorí bezpečnú pracovnú oblasť.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

 • Ergonomické užívateľské rozhranie
 • Programový editor s mnohými výkonnými komfortnými funkciami
 • Programovanie orientované na objekt s JAVA
 • Rýchle uvedenie do prevádzky
 • Pohodlná diagnostika
 • Integrovaná užívateľská príručka
 • Profesionálne odstraňovanie porúch

Softvér KUKA Sunrise: vytvorený na rozšírenia

 • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S ponúka robotu možnosť prostredníctvom PROFINET ® komunikovať s pripojenými zariadeniami, ako aj s PLC, resp. fail-safe PLC.

 • KUKA Sunrise.Servoing je Soft rozhranie reálneho času, ktoré uľahčuje integráciu snímačov z aplikačnej úrovne Sunrise Controllers do Java.

 • KUKA Sunrise.FRI je rýchle rozhranie robota, ktoré umožňuje prístup na ovládač robota (Robot Controller) z externého počítača v reálnom čase.

 • KUKA Sunrise.BackupRestore umožňuje zálohovanie stavu na File Server. Táto záloha sa dá následne kedykoľvek obnoviť. Bez problémov je možné vytvoriť aj viaceré zálohy. 

 • Pri KUKA Sunrise.SafeOperation sú funkcie „Safe velocity monitoring“ a „Safe workspaces and protected spaces“ k dispozícii aj vo výkonovom stupni a kategórii 3 podľa EN ISO 13849-1:2008

 • KUKA Sunrise.HRC aktivuje nasledujúce funkcie, ktoré umožňujú spoluprácu človeka a robota na výkonovej úrovni a kategórii 3 podľa EN ISO 13849-1:2008

  • Bezpečné monitorovanie sily a krútiaceho momentu
  • Bezpečné rozpoznanie kolízie
  • Bezpečné monitorovanie rýchlosti