Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zváranie trením s premiešaním podporované robotom

Zákaznícky špecifické riešenia vyhotovené na kľúč, pre spájanie neželezných kovov s nízkou teplotou tavenia, ale aj pre zmiešané zlúčeniny ako hliník s oceľou.


Zariadenia pre zváranie trením s premiešavaním pre najvyšší stupeň hospodárnosti a bezpečnosť procesu

Pre robotické zváranie trením s premiešaním Vám spoločnosť KUKA ponúka kompletné riešenia z jedného zdroja šité na mieru: od preskúmania realizovateľnosti a procesu, cez skúšobné zváranie, výber nástrojov a optimalizáciu parametrov až po koncepciu, výrobu a dodanie zariadenia.

Okrem toho Vám ponúkame všetky procesy pre integráciu procesu zvárania trením s premiešavaním do existujúcich výrobných zariadení – prispôsobené Vašim individuálnym požiadavkám.

Rozhodujúca výhoda robotického zvárania trením s premiešavaním: Spájanie 3D zvarov pre malé a veľkoplošné hliníkové diely

Robotické zváranie trením s premiešavaním: ekonomicky výhodná alternatíva k bežnému nitovaniu s úsporou hmotnosti

Výrobná bunka pre zváranie trením s premiešavaním pre teleso akumulátora: Aplikácia pre uzavretie chladiaceho kanála

Zváranie trením s premiešavaním KUKA – Inovatívna technológia pre narastajúci trh elektromobility

Revolučná riadiaca technika a monitorovanie procesu made by KUKA

Pre zabezpečenie toho, aby zvarový šev prebiehal vždy presne, používame vyspelé kalibračné algoritmy. Tieto zároveň podporujú aj rýchle a jednoduché vytvorenie systému. Internetový KUKA RemoteService je štandardne integrovaný do každého zariadenia, aby sme Vám v prípade výskytu chyby mohli urýchlene poskytnúť pomoc.

Nový systém KUKA PCD (Process Control and Documentation) bol vyvinutý špeciálne pre dráhové procesy FSW. Okrem správy konštrukčných dielov a údajov výrobku ponúka numerické a grafické monitorovanie parametrov. Export dát, diagnostiky procesov a elektronická archivácia všetkých procesných dát uzatvárajú funkčnosť systému KUKA PCD a umožňujú ďalšie analýzy napr. v systémoch cloud. Vďaka tomu je systém KUKA PCD kompatibilný s Priemyslom 4.0 a vytvára vyššiu produktivitu, preukázateľnú kvalitu a transparentnosť dát. 

Jedinečný systém KUKA PCD zabezpečuje:

  • 100 % reprodukovateľnosť
  • 100 % monitorovanie kvality v reálnom čase 
  • 100 % bezpečnosť procesu (minimalizácia nepodarkov)
  • 100 % dokumentáciu zváracieho procesu

KUKA PCD: Riadenie parametrov a monitorovanie procesu