Vyberte si svoje miesto:

Štát

Presné laserové napínanie plechov s KS FlexRoller

Presné laserové napínanie je dôležitým predpokladom na procesne optimalizované spájanie plechových konštrukčných dielov. KS FlexRoller tu predstavuje svoje mimoriadne prednosti: Postará sa o to, aby boli tenké plechy napnuté bez medzier a bodová poloha ohniska sa udržiavala konštantná.


Práve pri tenkých plechoch je dôležité, aby boli procesne optimalizovane napnuté. Na toto mimoriadne použitie sme vyvinuli KS FlexRoller: Zabezpečuje, aby plechy pri zváraní ležali na sebe bez medzier. Dosiahne sa tým potrebná kvalita a pevnosť miesta zvaru. Vďaka premyslenému pneumatickému systému sa dá prítlačná sila KS FlexRoller programovateľne nastaviť v rozsahu od nula do 1 000 newtonov. Vďaka pripojeniu zváracej optiky na prítlačný prvok sa aj bodová poloha ohniska, ktorá je tak dôležitá na laserové zváranie, udržiava konštantná. Okrem základnej verzie ponúka KUKA mnohé konfigurované riešenia, ktoré sa môžu používať v laserovej technike.

KS FlexRoller: Údaje a fakty

Hrúbky plechov

> 3 mm

Prítlačná sila

0 až 1000 N (voľne programovateľná)

Hmotnosť  ≈ 28 kg
Priemer kotúčov  50 až 140 mm
 Zdroje žiarenia

 Flexibilné (CO2-Laser alebo laser s pevným telesom)

Ohniskové vzdialenosti
 Flexibilne konfigurovateľné podľa zadania úlohy.

Výhody KS FlexRollers

Napínanie bez medzier

KS FlexRoller bol konštruovaný tak, že plechy v oblasti otáčania sa bez medzier pritláčajú k sebe. Súčasne sa bodová poloha ohniska udržiava konštantná.

Špeciálne legovanie prítlačného valčeka

Vďaka legovaniu je KS FlexRoller mimoriadne odolný proti opotrebovaniu a proti vysokým teplotám. Okrem toho sa postará o to, že rozstreky vznikajúce pri zváraní budú držať menej ako pri konvenčných materiáloch.

Proces takmer bez hysterézie

Prítlačná sila sa vytvára so špeciálnymi pneumatickými valcami. Vďaka tomu nepôsobí prítlačný, respektíve vyrovnávací pohyb takmer vôbec.

Jemnocitné prítlačné sily

Ak sa vyžaduje mimoriadny jemnocit, vytvára servomotorický prítlačný modul príslušnú nízku prítlačnú silu.

Dostupné doplnkové moduly

Máte mimoriadne požiadavky, ktoré by ste chceli zrealizovať? Vďaka jeho otvorenej konštrukcii máte úplnú voľnosť pri úprave svojho KS FlexRoller. S integrovateľnými funkčnými modulmi sa optimálne prispôsobí vášmu procesu. Vyberte si moduly, ktoré budú vhodné k vašej úlohe:

  • Senzorika na sledovanie šva
  • Privádzanie doplnkového drôtu
  • Snímač svetelného rezu na meranie konštrukčných dielov
  • Privádzanie ochranné plynu (jednostranne/obojstranne)
  • Cross-Jet
  • Prítlačný valček (variabilný vo výške a/alebo vybaľovateľný)
  • Oporný valček (s lineárnym zdvihom a vybaľovateľný)
  • Pneumatický alebo servomotorický prítlačný modul

Opýtajte sa nás, ako môže byť vaše obrábanie plechov ešte produktívnejšie.