Vyberte si svoje miesto:

Štát

Megatrend: Demografická premena

Demografická premena so sebou prináša množstvo závažných zmien. Predovšetkým hroziaci nedostatok odborníkov bude v nastávajúcich desaťročiach významným faktorom, kvôli ktorému musia podniky už dnes vypracovať účinné stratégie.


Demografická premena má za následok starnutie spoločnosti

Hlavne priemyselné a novo vyspelé krajiny musia narastajúcou mierou čeliť významnému aspektu demografickej premeny: starnutiu spoločnosti, v ktorej sa neustále zvyšuje podiel starších ľudí na úkor klesajúceho počtu detí.

V dôsledku lekárskeho pokroku a vedomého zdravého životného štýlu sa priemerná očakávaná dĺžka života za uplynulých 50 na celom svete zvýšila. Zároveň drasticky poklesla pôrodnosť - a to na celom svete, hlavne však v priemyselných a novo vyspelých štátoch. Podľa prognóz bude do roku 2060 podiel osôb starších ako 65 rokov v mnohých krajinách sveta činiť približne 20 až 30 % z celkového počtu obyvateľstva.

Zdroj: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Dlhodobá produktivita napriek nedostatku odborníkov

Demografický vývoj ovplyvňuje aj pracovný trh, na ktorom bude v budúcnosti k dispozícii stále menej odborníkov.

Aby si podniky úspešne poradili s hroziacim nedostatkom odborníkov, musia jednak zachovať a rozvíjať zdravie, kompetenciu a motiváciu existujúcich zamestnancov a jednak sa prezentovať ako atraktívny zamestnávateľ pre mladé pracovné sily.

Okrem toho možno vďaka automatizácii rôznych úloh a procesov znížiť stavy potrebného personálu a existujúce pracovné sily nasadiť na výkon náročných činností, ktoré sa nedajú automatizovať.

Automatizácia a spolupráca človeka a robota posilnia výrobu v budúcnosti

Práve v oblasti výroby predstavujú inteligentné automatizačné riešenia cenný príspevok k vytvoreniu atraktívneho pracovného prostredia a k zabráneniu nedostatku personálu.

Zautomatizovaním monotónnych, neustále opakovaných a telesne namáhavých prác možno ľudské schopnosti a silné stránky uplatniť v iných oblastiach a zároveň podporiť zdravie a motiváciu zamestnancov.

Predovšetkým senzitívne, spolupracujúce roboty (coboty), ktoré v rámci spolupráce človeka a robota spolupracujú ruka v ruke s ľuďmi, ponúkajú úplne nové možnosti, ako zvyšovať produktivitu bez navyšovania odborného personálu. Zároveň dokážu zamestnancom poskytnúť fyzickú aj psychickú úľavu a umožňujú dosahovať konštantné, vysoko kvalitné výrobné výsledky.

Flexibilné, intuitívne ovládateľné technológie od spoločnosti KUKA

Aby sa dali automatizačné riešenia efektívne a s trvalou udržateľnosťou integrovať do výrobného prostredia budúcnosti, sú potrebné flexibilné, prispôsobivé technológie a intuitívne ovládateľné užívateľské rozhrania.

Spoločnosť KUKA umožňuje vďaka svojmu širokému portfóliu výkonov programovanie, obsluhu a ďalší vývoj priemyselných robotov a celých výrobných zariadení. Od balíkov ready2use cez spolupracujúce roboty ľahkej konštrukcie programovateľné simuláciou až po rozsiahle servisné služby – pripravte svoj podnik a svojich zamestnancov už teraz na výzvy, ktoré so sebou prinesie výroba v budúcnosti!

Vo výrobnom prostredí budúcnosti pracujú ľudia spoločne s robotmi.