Vyberte si svoje miesto:

Štát

Megatrend: Digitalizácia

Digitálne technológie sa už stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých oblastí súkromného a hospodárskeho života. A práve v priemyselnej výrobe otvára digitalizácia celkom nové možnosti, ako sieťovo prepojiť a optimalizovať zariadenia, systémy a procesy.


Digitálna transformácia: Výroba vo fáze prevratu

Digitálna transformácia prenikla takmer do každého odboru a každého podniku – a taktiež, alebo hlavne, do výroby.

Digitalizované procesy, ako aj cielené získavanie a analýza digitálnych dát, určujú výrobné prostredie budúcnosti – od vývoja cez výrobu až po údržbu.

Takto možno optimalizovať výrobky, pracovné postupy a toky materiálov a flexibilne ich prispôsobovať novým obchodným modelom, želaniam zákazníkov a trhovým podmienkam.

Digitalizácia s priemyselným internetom vecí

Celé zariadenia, systémy a procesy možno pomocou priemyselného internetu vecí (Industrial Internet of Things (IIoT)) hladko prepojiť a riadiť pomocou cloudovej platformy. Snímače, ovládače, sieťové komponenty a pod. poskytujú cenné informácie o stave jednotlivých komponentov a zároveň o stave celého výrobného procesu.

Priama vzájomná výmena dát umožňuje zariadeniam a strojom prispôsobovať činnosti podľa situácie a samostatne optimalizovať výrobný proces. Taktiež prevádzkovatelia výrobných zariadení a ich zamestnanci si môžu z komplexne spracovaných a vizualizovaných dát zistiť dôležité informácie a postupy.

Týmto sa minimalizujú poruchy výrobného procesu a zabezpečí sa trvalo udržateľný rast efektivity, kvality a disponibility výroby.

Vytváranie budúcej výroby s kompetenciou spoločnosti KUKA v oblasti IIoT

Široká škála výrobkov a služieb spoločnosti KUKA umožňuje digitalizáciu a sieťové prepojenie priemyselných výrobných procesov: od služieb simulácie cez neustále zdokonaľované softvérové nástroje ako napríklad KUKA SmartProduction až po vlastnú cloudovú platformu KUKA Connect.

Odborníci spoločnosti KUKA okrem toho odprevadia váš podnik na želanie i osobne v rámci komplexných projektov odborného poradenstva na ceste do digitalizovaného, sieťovo prepojeného sveta výroby zajtrajška.

Inteligentný a sieťovo prepojený: Priemyselný internet vecí vo výrobe v budúcnosti.