เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

กลยุทธ์ของบริษัท KUKA

KUKA จะมุ่งเน้นที่การขยายความเป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากเทรนด์ของโลกและความรู้ความชำนาญที่ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัทยังพัฒนาโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายกลยุทธ์ของ KUKA คือ การเป็นผู้นำโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์เป็นหลักในตลาดที่มีการเติมโตสูง การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้องค์กรจากผลกำไรที่เติบโตและการเพิ่มมูลค่าขององค์กร

KUKA กำหนดเทรนด์ในระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์เป็นหลัก เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคต

KUKA เคลื่อนไหวอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่มีความเป็นไดนามิกเป็นอย่างมาก ซึ่งมีการกำหนดใหม่อย่างต่อเนื่อง การแปลงการผลิตให้เป็นระบบดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงร่วมมือกันทำงานระหว่างพนักงานกับเครื่องจักรได้เปลี่ยนแปลงโลกแห่งการทำงานไป โดยที่มีหุ่นยนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับโรงงานแห่งอนาคต ซึ่งมนุษย์ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่

ระบบอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์เป็นหลักถือเป็นแนวโน้มสำคัญในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีทิศทางไปสู่ตลาดระดับสากลที่มีการเติบโตสูงและวางโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์จากเทรนด์ของโลกและความรู้ความชำนาญให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

การแผ่ขยายความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

KUKA หมายถึง นวัตกรรมในระบบอัตโนมัติ ในฐานะผู้นำภาคพื้นยุโรปด้านหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมและโซลูชั่นอัตโนมัติในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ KUKA ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรือที่เรียกว่า Industrie 4.0 แนวความคิดระบบอัตโนมัติแห่งอนาคตที่คำนึงถึงความต้องการของพนักงานฝ่ายผลิตเกิดขึ้นพร้อมกับระบบการผลิตสมรรถนะสูงที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่นและปลอดภัยโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน KUKA มีองค์ประกอบสำคัญสำหรับการใช้งาน Industrie 4.0:

  • ระบบหุ่นยนต์ที่ปลอดภัยสำหรับการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
  • การเคลื่อนที่พร้อมระบบนำทางในตัว
  • การควบคุมแบบโมดูลสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับโลกไอที

นอกจากนั้น KUKA ยังทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรในการสร้างโมเดลทางธุรกิจเพื่อการใช้ประโยชน์และการใช้งาน Industrie 4.0
ระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตอบสนองไวทำให้มีวิธีการผลิตรูปแบบใหม่เกิดขึ้น

ความหลากหลายของกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดและภูมิภาคใหม่

KUKA อยู่ในตำแหน่งผู้นำทางตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดนอกภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปอยู่

ตลาดอุตสาหกรรมทั่วไปที่ KUKA เข้าไปมีบทบาท อาทิเช่น อีคอมเมิร์ซ, สินค้าอุปโภคบริโภคหรืออิเล็กทรอนิกส์จะมีความโดดเด่นต่างกันจากศักยภาพสูงในการเติบโตและการสร้างรายได้

KUKA มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขยายไปสู่ตลาดใหม่ บริษัท อยากจะใช้โอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ของเอเชียและอเมริกาเหนือที่มีการเติบโตสูง ซึ่งควรจะต่อยอดกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในยุโรปไปยังตลาดดังกล่าวนี้เช่นกัน

Vor allem in Märkten wie E-Commerce, Consumer Goods und Electronics ergeben sich Wachstumschancen.
KUKA มีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขยายไปสู่ตลาดและภูมิภาคใหม่

การจัดทำโครงสร้างต้นทุนที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

KUKA ได้ตรวจสอบกระบวนการภายในตามกรอบของโปรแกรมประสิทธิภาพและการปรับปรุงการทำงานอย่างยั่งยืนมานานหลายปีแล้ว โดยการเติบโตที่ทำให้เกิดผลกำไรจะอยู่ขึ้นอยู่กับการจัดระเบียบองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ, การควบคุมทิศทางผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืน ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีการผลักดันมาตรการต่าง ๆ ในภาคส่วนของความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) เพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ทำให้เกิดผลกำไร