เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Sustainability report

With an annual sustainability report, KUKA informs its stakeholders about approaches and measures as well as data and facts concerning sustainabilty.

Download the KUKA Sustainability Reports here

 • Preview 1
 • Preview 2
 • Preview 3

KUKA Sustainability Report 2022

Download

ระบบการบริหารและมาตรฐานการรับรองในภาคสังคม

เราทำงานด้วยระบบจัดการคุณภาพที่รับประกันความปลอดภัยให้พนักงานในเขตก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อที่จะรักษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสุขภาพของชาว KUKA ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการสุขภาพเชิงลึกด้วย มาตรฐานรับรองปัจจุบันของเรา:

 • OHRIS (ระบบการบริหารความเสี่ยงและอาชีวอนามัย):
  ระบบการบริหารความปลอดภัยในการทำงานของกรรมการฝ่ายกำกับดูแลการค้าและเศรษฐกิจแห่งบาวาเรียน่าจะปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและประหยัดยิ่งขึ้น OHRIS มุ่งเน้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสุขภาพ
 • OHSAS 18001 (มาตรฐานอาชีวอนามัยและการประเมินความปลอดภัย):
  มาตรฐานอังกฤษเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการรับรองของระบบการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 เกี่ยวข้องกับอันตรายและความเสี่ยงของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสุขภาพ
 • CHAS (แผนการประเมินสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมา):
  การรับรองระบบงานในด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย CHAS เป็นมาตรฐานรับรองสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งผู้ซื้อและผู้จัดหาวัตถุดิบจะใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร
 • อาชีพและครอบครัว:
  มาตรฐานการรับรองดังกล่าวมุ่งเน้นในการสร้างสถานที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงสถานการณ์แบบครอบครัวและช่วงชีวิตแต่ละวัย ดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

ระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานรับรองในภาคส่วนระบบนิเวศ

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการพลังงานช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าประเภท, ขอบข่ายงาน, ผลกระทบจากกิจกรรมของเรา, ผลิตภัณฑ์และการให้การบริการเหมาะสมแล้ว ดังนั้น เราจึงทำการปรับปรุงระบบการบริหารงานดังกล่าวให้ดีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการรับรองความยั่งยืนของเราในภาคส่วนนี้: 

 • ISO 14001: มีการตั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานสากล ISO 14001 โดยเน้นย้ำกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ISO 14001 เป็นหนึ่งในกลุ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของระบบนิเวศ, ดัชนีชี้วัดสิ่งแวดล้อมและการประเมินประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม
 • ISO50001: มาตรฐานที่ยอมรับระดับสากลจะส่งเสริมการก่อตั้งการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบให้สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2 KUKA วางแผนการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการพลังงานด้วยมาตรฐาน ISO 50001 สำหรับปี 2016
 • VDA 6.4: มีการรับรองมาตรฐานของ KUKA ตามเกณฑ์ VDA 6.4 ในสถานที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานดังกล่าวอ้างอิงถึงตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี TÜV เป็นผู้เริ่มนำมาตรฐานนี้มาใช้

ระบบการบริหารจัดการและมาตรฐานการรับรองในภาคเศรษฐศาสตร์

เราให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่ผ่านการรับรองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ มาตรฐานต่อไปนี้รวมอยู่ในมาตรฐานการรับรองชองเราในส่วนนี้ด้วย:

 • AEO (Approved Economic Operator – มาตรฐานกระบวนการรักษาความปลอดภัยตลอดโซ่อุปทาน): การรับรองมาตรฐานใช้ในการยืนยันความปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
 • ISO9001: กลุ่มมาตรฐานเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพและใช้เป็นมาตรฐานที่สร้างความเข้าใจต่อกันในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • VDA6 ตอนที่ 4: KUKA ในฐานะตัวแทนจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานอิสระ VDA6 ตอนที่ 4 มาตรฐานดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดความต้องการเกี่ยวกับยานยนต์ในภาคส่วนที่ยังไม่มีการรับรองตามมาตรฐาน IATF16949 ได้ในปัจจุบัน
 • IATF16949: มาตรฐานนี้น่าจะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีขึ้น โดยที่มุ่งเน้นการค้นหาข้อผิดพลาดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • EN/AS9100: มาตรฐานที่ยอมรับระดับสากลนี้ถือเป็นระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมทางอากาศและอวกาศ EN/AS9100 ยึดตามการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 • ISO13485: แม้กระทั่งสาขาการแพทย์ก็ยังมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพที่กำหนดไว้ การรับรองมาตรฐาน ISO13485 จะจำกัดนิยามข้อกำหนดสำหรับการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 • ISO3834: ในฐานะมืออาชีพในการเชื่อมโลหะ มาตรฐานนี้จึงมีความสำคัญต่อ KUKA ซึ่งจะอธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบและโครงสร้างจากการเชื่อมโลหะ
 • ผู้ส่งที่ทราบตัวตน (kc): ในฐานะองค์กร เราสามารถพิสูจน์ว่าได้ส่งสินค้าไปทางอากาศอย่างปลอดภัยแล้วด้วยสถานะดังกล่าว

Download Certificates