เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.RoboTeam

KUKA.RoboTeam ทำให้หุ่นยนต์สูงสุดสี่ตัวทำงานร่วมกันได้ นอกจากนั้น หุ่นยนต์ยังทำงานประสานกันด้วยระบบคิเนเมติกส์แกนเสริม เช่น ตัวจัดวางตำแหน่งชิ้นงาน หรือแกนเชิงเส้นของหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถดำเนินการเคลื่อนที่ได้สอดคล้องกันทางเวลาและเชิงเรขาคณิต


การเชื่อมต่อกันทางเวลาและทางเรขาคณิตด้วยซอฟต์แวร์ KUKA.RoboTeam

การเชื่อมต่อกันทางเวลาของหุ่นยนต์

ด้วยซอฟต์แวร์ KUKA.RoboTeam ฟังก์ชั่น PLC ส่วนกลางแบบคลาสิค อย่างเช่น การเชื่อมต่อขอบเขตการทำงานหรือ การประสานลำดับการทำงานของโปรแกรม จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังกลุ่มหุ่นยนต์ ดังนั้น ฟังก์ชั่นนี้จะรับงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหุ่นยนต์โดยตรงอย่างอิสระ

การเชื่อมต่อกันทางเรขาคณิตของหุ่นยนต์เข้าด้วยกัน

การเชื่อมต่อรางและการขนส่งทางเรขาคณิตของหุ่นยนต์หลายตัวจะถูกต่อเข้ากับกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถทำการผลิตแบบต่อเนื่องที่ทันสมัยได้ และรับประกันรอบการทำงานให้สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด หุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกันทางเรขาคณิตสามารถช่วยทำให้งานจัดการทั้งหมดในขอบเขตการลำเลียงโหลดหนักมีความยืดหยุ่นสูงสุด และให้มีการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของชิ้นงานที่ไม่เสถียรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยให้กระบวนการดำเนินไปแบบคู่ขนานกับการลำเลียงวัสดุโดยใช้ฟังก์ชั่นนี้

หุ่นยนต์สองตัวของ KUKA สำหรับการลำเลียงชิ้นส่วนแผ่นกระจกที่มีน้ำหนักมาก

KUKA.RoboTeam: ฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับการเชื่อมต่อทางเวลาและทางเรขาคณิตของหุ่นยนต์

การเชื่อมต่อกันทางเวลาของหุ่นยนต์

 • การประสานการทำงานของโปรแกรม: การประสานการเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สองตัวขึ้นไป

 • การประสานการเคลื่อนที่: การประสานระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สองตัวขึ้นไป

 

การเชื่อมต่อทางเรขาคณิตของหุ่นยนต์ด้วยกันหรือหุ่นยนต์กับระบบคิเนเมติกส์แกนเสริม

 • กระบวนการจัดสรรโหลดบรรทุก: การทำงานแบบซิงก์ของหุ่นยนต์สองตัวขึ้นไป

 • กระบวนการทำงานตามกระบวนการผลิต: การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์สองตัวขึ้นไปในหนึ่งกระบวนการผลิต

 • การรวมกันของกระบวนการ: การรวมกระบวนการจัดสรรโหลดบรรทุกและกระบวนการทำงานตามกระบวนการผลิต

 • หลักเกณฑ์มาสเตอร์กับสลาฟขั้นสูง: การทำงานแบบซิงก์ระหว่างหุ่นยนต์สองตัวขึ้นไปด้วยระบบคิเนเมติกส์แกนเสริม

 • จะมีการกำหนดคำสั่งในการประสานการทำงานผ่านทางอินเทอร์เฟสในการตั้งโปรแกรมของหุ่นยนต์สำหรับ KUKA.RoboTeam
 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือความเร็วของหุ่นยนต์แต่ละตัวในกลุ่มจะเกิดขึ้นโดยไม่การหน่วงเวลากับหุ่นยนต์ที่อยู่ร่วมทุกตัว
 • มีการสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งหมดผ่านระบบบัสภายในเพื่อรักษาความปลอดภัยในกลุ่มหุ่นยนต์ทันที
 • การหยุดฉุกเฉิน (การหยุดประเภท 1) ของหุ่นยนต์ที่ใช้งานจะส่งผลให้ทั้งกลุ่มทำการเบรกประสานกันอยู่บนราง
หุ่นยนต์สองตัวของ KUKA จะทำการเชื่อมชิ้นส่วนพร้อมกันด้วย ซอฟต์แวร์ KUKA.RoboTeam

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.RoboTeam

 • ชุดควบคุมหุ่นยนต์ KR C4 ด้วยตัวเลือก RoboTeam
 • KUKA System Software 8.3
 • สวิตช์ที่สามารถกำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์ (Manageable Switch) สำหรับการเชื่อมต่อ KLI เข้ากับ WorkVisual
 • สายคอนเนคเตอร์ KR C4 RoboTeam