เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการตั้งโปรแกรมสำหรับงานตัดด้วยเลเซอร์และงานเชื่อมด้วยเลเซอร์ ซอฟต์แวร์นี้ประหยัดเวลา มีการวางโครงสร้างแบบโมดูลและง่ายต่อการใช้งาน ซอฟต์แวร์ช่วยเชื่อมต่อการทำงานของระบบเชื่อมด้วยเลเซอร์ และระบบตัดด้วยเลเซอร์เข้ากับชุดควบคุมหุ่นยนต์


คุณสมบัติพิเศษของซอฟต์แวร์ KUKA.LaserTech

ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อม งานบัดกรีหรืองานตัด: KUKA.LaserTech คือ โซลูชั่นซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ สำหรับการประยุกต์ใช้เลเซอร์หลายแบบ ที่ช่วยให้ถึงความยืดหยุ่นสูงสุด

KUKA.LaserTech มีการวางโครงสร้างแบบโมดูล แบบฟอร์มอินไลน์ที่เป็นมิตรต่อผู้ปฏิบัติงานจะรับประกันว่ามีการดำเนินการประสานระบบและการตั้งโปรแกรมการประยุกต์ใช้เลเซอร์ได้ง่ายและประหยัดเวลา

วิดีโอ: หุ่นยนต์ของ KUKA ช่วยให้การเชื่อมด้วยเลเซอร์มีความยืดหยุ่น

หนึ่งในเซลล์การเชื่อมเลเซอร์ทันสมัยและยืดหยุ่นสูงสุดของยุโรปอยู่ที่ WinNova (เมื่อก่อนคือ Innova) ใน Laitila (ประเทศฟินแลนด์) WinNova คือ ธุรกิจการค้นคว้าวิจัยและการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายงานจากอุตสหกรรมการต่อเรืออย่างสม่ำเสมอ KUKA ได้พัฒนาเซลล์เลเซอร์แบบไฮเทค Innova Lasepro ที่ช่วยให้งานเชื่อมด้วยเลเซอร์และงานตัดด้วยเลเซอร์มีความยืดหยุ่นและมีการเฝ้าสังเกตด้วยกล้องได้ เพื่อที่จะสามารถจัดการกับส่วนประกอบน้ำหนักมากขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ได้
หุ่นยนต์สองตัวสามารถดำเนินกระบวนการเชื่อมได้หลากหลายด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ KUKA.LaserTech ในหนึ่งเซลล์

ข้อดีของ KUKA.LaserTech

ความยืดหยุ่น

 • ซอฟต์แวร์สำหรับการประยุกต์ใช้เลเซอร์ได้หลากหลาย เช่น งานเชื่อม งานตัดหรืองานบัดกรี
 • การทำงานร่วมกับพันธมิตรในการประสานระบบประมวลผลเชิงแสงเข้าด้วยกัน เช่น มีดคัตเตอร์ตัดของแข็งของบริษัท Precitec
 • สามารถทำการเชื่อมอุปกรณ์เลเซอร์ผ่านฟิลด์บัสที่ต่างกันได้
 • สามารถรวมเข้ากับแพ็คเกจซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ KUKA ได้ อาทิ KUKA.SeamTech สำหรับการประสานระบบเซ็นเซอร์ การติดตามค้นหารอยต่อและการค้นหาชิ้นส่วนอย่างง่ายดาย

การใช้งานง่าย

 • การตั้งโปรแกรมคำสั่งประมวลผลได้ง่ายและรวดเร็วด้วยแบบฟอร์มอินไลน์มาตรฐานของ KUKA
 • สามารถทำการควบคุมพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (เลเซอร์, เส้นลวด, ก๊าซ ฯลฯ) ผ่านหุ่นยนต์ได้
 • การเข้าถึงฟังก์ชั่นที่สำคัญต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านปุ่มสัญลักษณ์แสดงสถานะ

 

คุณภาพ

 • การควบคุมประสิทธิภาพของเลเซอร์ให้ได้สัดส่วนเหมาะกับความเร็ว
 • การสนับสนุนลำดับขั้นในการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูงสุด
 • อัตราการลาดเอียงประสิทธิภาพของเลเซอร์ผ่านเวลาและเส้นทาง

การเพิ่มผลผลิต

 • การสับเปลี่ยนการเข้าถึงเลเซอร์อย่างรวดเร็วระหว่างหุ่นยนต์หลายตัวสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานแหล่งกำเนิดเลเซอร์
 • ฟังก์ชั่นหลากหลายเพื่อช่วยให้การตั้งโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น
 • ฟังก์ชั่นการเย็บ
 • เรขาคณิตสำเร็จรูป
 • ฟังก์ชั่นการตัดลวดตามความยาว

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.LaserTech

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระบบ KSS 8.2 หรือ KSS 8.3

ฮาร์ดแวร์

 • ชุดควบคุมหุ่นยนต์KR C4 ของ KUKA
 • ระบบฟิลด์บัส (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus ฯลฯ)
 • หุ่นยนต์ทุกรุ่นของ KUKA มี KSS System Software ขอแนะนำหุ่นยนต์ความแม่นยำสูงของ KUKA สำหรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
 • แหล่งกำเนิดเลเซอร์และระบบประมวลผลเชิงแสง (อาจจะสามารถดำเนินการปรับให้เหมาะกับลูกค้าโดยเฉพาะได้หลังจากการปรึกษากับ KUKA)

ข้อดีของแอปพลิเคชั่นเลเซอร์ด้วยหุ่นยนต์ของ KUKA

 • ความนำแนวคิดเกี่ยวกับระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงมาใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ
 • การใช้ห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบคิเนมาติก 6 แกน ที่สามารถขยายออกไปได้ด้วยตัวปรับตำแหน่งของ KUKA และ หน่วยเชิงเส้น
 • แนวคิดระบบอัตโนมัติอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกัน