เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.TRACC TCP

แพ็คเกจ KUKA.TRACC TCP จะรับประกันขั้นตอนการผลิตที่มีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเลือกให้เพิ่มแพ็คเกจเข้าในชุดควบคุม KR C5 และหุ่นยนต์จะทำการติดตั้งและตรวจสอบ TCP โดยอัตโนมัติในการปฏิบัติงานสำหรับการผลิต


KUKA_TRACC TCP มีุทุกฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดสำหรับการควบคุมและการปรับเทียบ TCP โดยอัตโนมัติ แพ็คเกจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นส่่วนเติมเต็มสำหรับชุดควบคุม KR C5 ซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตรวจสอบ TCP ในการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการ และทำการอัปเดตให้ หากจำเป็น

และสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือ TRACC TCP จะทำการบันทึกข้อมูลความไม่แม่นยำของหุ่นยนต์ในการวัดอ้างอิง TCPที่แม่นยำมาก และคำนึงถึงข้อมูลดังกล่าวนี้ในการกำหนด TCP

แพ็คเกจซอฟต์แวร์ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนคือ

  • ซอฟต์แวร์
  • รั้วกั้นเชิงแสงแบบส้อมที่มีสายคอนเนคเตอร์ (10 เมตรหรือ 18 เมตร)

KUKA.TRACC TCP มีหน้าจอแสดงผลให้บน smartPAD สำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ โดยที่จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สำคัญในการวัดทั้งหมดเป็นข้อความและภาพกราฟิก

ขั้นตอนของฟังก์ชั่นการทำงานและการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ KUKA.TRACC TCP จะรับประกันขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมในการผลิตของคุณเนื่องจากสามารถปรับค่าความคลาดเคลื่อนได้

  • ขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน 1 จะอธิบายถึงความเบี่ยงเบนทั่วไปในการวัด และการเปลี่ยนแปลง TCP เพียงเล็กน้อย ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการผลิต   
  • ขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน 2 จะอธิบายถึง ขีดจำกัดเมื่อการปรับเทียบอัตโนมัติไม่สมเหตุสมผลอีก เนื่องจากมีความเบี่ยงเบนมากเกินไป

กิจวัตรประจำวันในการควบคุมซอฟต์แวร์จะมีการบันทึกไว้ภายในไม่กี่วินาทีว่า TCP ยังอยู่ภายในช่วงขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน 1 หรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบจุด X, Y หรือ X, Y, Z และมุมการกำหนดทิศทาง A, B, C

การใช้งาน KUKA.TRACC TCP ง่ายมาก ซอฟต์แวร์สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเต็มรูปแบบผ่านทาง PLC หรือแบบแมนวลผ่าน HMI-Plugin บน smartPAD คุณสามารถรวมทั้งสองระบบเข้าด้วยกันได้หากต้องการ

ข้อกำหนดความต้องการของระบบสำหรับ KUKA.TRACC TCP

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ KUKA.TRACC TCP มีวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับการผลิต แม้แต่ด้วยเครื่องมือที่ตามปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับ TCP ที่มีการแกว่งไปมาในการปฏิบัติงานสำหรับการผลิต

เทคโนโลยีเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งาน KUKA.TRACC TCP: