Kies uw locatie:

Land

KUKA.TRACC TCP

Het pakket KUKA.TRACC TCP garandeert een optimaal, efficiënt en veilig productieproces. U kunt het optioneel aan de sturing KR C5 toevoegen en maakt zo de automatische instelling en bewaking van de TCP door de robot in het productiebedrijf mogelijk.


KUKA.TRACC TCP brengt alle softwarefuncties en hardwarecomponenten voor de automatische TCP-controle en -kalibratie mee. Het software-technologiepakket is een uitbreiding op de sturing KR C5. Daarmee kan de robot in het productiebedrijf zijn TCP op gewenste tijdstippen automatisch controleren en, indien nodig, actualiseren.

Het bijzondere daaraan: TRACC TCP bepaalt bij het absoluut nauwkeurig referentiemeten van de TCP ook de onnauwkeurigheden van de robot en houdt daar rekening mij bij het bepalen van de TCP.

Het softwarepakket bestaat uit twee componenten:

  • Software
  • Vorkfotocellen met verbindingskabel (10 meter of 18 meter)

Voor de bediener van de installatie en de administrator biedt KUKA.TRACC TCP een weergave op de smartPAD. Hier worden alle belangrijke meetresultaten tekstueel en grafisch weergegeven.

Werking en bediening in bedrijf

Door de instelbare toleranties garandeert de software KUKA.TRACC TCP een optimale afloop van uw productie:

  • Tolerantiegrens 1 beschrijft de typische meetafwijkingen en kleine TCP- wijzigingen die geen effect op de kwaliteit van uw productie hebben.  
  • Tolerantiegrens 2 beschrijft de grens vanaf waar een automatische kalibratie niet meer zinvol is omdat de afwijkingen te groot zijn.

De controleroutine van de software bepaalt in enkele seconden of de TCP nog binnen tolerantiegrens 1 valt. Gecontroleerd worden ofwel X, Y of X, Y, Z en de oriëntatiehoeken A, B, C.

De bediening van KUKA.TRACC TCP is bijzonder eenvoudig. De software kan volledig automatisch door een PLC of handmatig via HMI-plug-in op de smartPAD worden uitgevoerd. Indien nodig kunt u beide combineren.

Systeemvereisten voor KUKA.TRACC TCP

Met verschillende functies biedt de software KUKA.TRACC TCP optimale productiemogelijkheden – ook met werktuigen die gewoonlijk in het productiebedrijf aan schommelende TCP's onderhevig zijn.

Deze technologieën zijn geschikt voor het gebruik van KUKA.TRACC TCP: