เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Siemens ให้ความสำคัญต่อเซลล์การทำงานของ KUKA ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ในฝ่ายผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า

ภาคธุรกิจ Motion Control ของ SIEMENS Division Digital Factory (DF) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองแอร์ลางเงนมีความเชี่ยวชาญในการผลิตมอเตอร์ เครื่องแปลงกระแสไฟ และระบบควบุคมที่มีประสิทธิภาพ


Division Digital Factory (DF) สนับสนุนธุรกิจที่มีการผลิตทั่วโลกด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ รวมถึงการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น Siemens ดำเนินธุรกิจโรงงานแบบ Lead Factory สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่โรงงานในเมือง บาด นอยชตัดต์ อัน แดร์ ซาเล มีการผลิตมอเตอร์สำหรับหุ่นยนต์ของ KUKA จำนวนมากมายที่นั่น

Lead Factory เป็นตัวอย่างนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศเยอรมนีที่เกิดจากความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าแสนตัวและพนักงานราว 1,700 คน ปัจจุบัน Siemens สนับสนุนการผลิตมอเตอร์ในเมือง บาด นอยชตัดต์ด้วยหุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR iiwa ของ KUKAที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้ที่โรงงาน Lead Factory

De cobot LBR iiwa werkt bij Siemens in Bad Neustadt hand in hand met zijn menselijke collega's in de Lead Factory
LBR iiwa ทำงานร่วมมือกับมนุษย์ที่โรงงาน Lead Factory ของ Siemens ในเมือง เมือง บาด นอยชตัดต์

ระบบอัตโนมัติในการจัดการกับชิ้นงาน

ในกรอบของการผลิตสเตเตอร์ Siemens ได้มองหาโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นสำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ในเมือง บาด นอยชตัดต์ เพื่อที่จะจัดการงานไม่ซับซ้อนในการส่งต่อและจัดวางชิ้นงานที่ยังต้องใช้แรงงานคนให้เสร็จด้วยระบบอัตโนมัติ โดยที่ยังรักษาคุณภาพสูงและให้มนุษย์เข้าถึงห้องปฏิบัติการได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัด

KUKA LBR iiwa ทำงานอัตโนมัติและสอดคล้อง 

Siemens ได้พัฒนาเซลล์การทำงานแบบยืดหยุ่นด้วย หุ่นยนต์น้ำหนักเบา LBR iiwa ของ KUKAด้วยการร่วมมือกับบริษัท KUKA Systems GmbH ในเมืองเอาส์กบวร์กและหน่วยธุรกิจ Advanced Technology Solutions ในโรงงานของ Siemens ที่เมืองบาด นอยชตัดต์ หุ่นยนต์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันอยู่บนโครงในการนำชิ้นส่วนสำหรับกระบวนการออกจากแผงชิ้นงาน - สเตเตอร์ประกอบด้วยตัวโครงหลักหนึ่งโครงทำจากแผ่นโลหะไฟฟ้าตอกเข้าด้วยกันและฝากั้นอลูมิเนียม- และป้อนเข้าไปยังเครื่องหมุน ซึ่งทำหน้าที่ตัดโลหะของสเตเตอร์

ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้วย หุ่่นยนต์จะจับชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเสร็จแล้วมาทำการสแกนบาร์โค้ด หลังจากเป่าทำความสะอาดชิ้นงานแล้ว หุ่นยนต์จะนำชิ้นงานนั้น ๆ ใส่เข้าไปในเครื่องจับเอียงของสถานีสำหรับวัด 

De kleine cobot haalt de te bewerken delen uit een werkstukdrager en brengt ze naar de draaimachine
หุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้จะนำชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการออกจากแผงชิ้นงานและนำไปยังเครื่องหมุน
เพื่อทำการตรวจสอบหาความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น เทคโนโลยีโครงข่ายจะช่วยให้ทำการคำนวณค่าแก้ไขที่จำเป็นโดยทำการวัดอย่างแม่นยำและระบุชิ้นส่วนประกอบแต่ละตัว ซึ่งจะใช้ได้จริงในระบบ ในแง่ของแนวคิด Industrie 4.0 ระบบจะจัดระเบียบเองทั้งหมด หลังจากนั้น หุ่นยนต์จะนำชิ้นส่วนไปในไว้ลังพลาสติกเพื่อให้ส่งต่อไป ชิ้นส่วนที่ต้องทำการปรับเทียบใหม่ในเครื่องจักร จะเข้าไปอยู่ในที่เก็บชั่วคราว ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นโซน HRC สำหรับความร่วมมือระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ คนงานสามารถอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ได้ในเทคโนโลยีที่ปลอดภัย และในกรณีที่จำเป็น ให้นำชิ้นงานบางส่วนออกหรือเปลี่ยนแปลง

ไม่มีรั้วป้องกันเนื่องจากใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ตอบสนองไว

เนื่องจากควาามสามารถในการตอบสนองไว้ จึงมีการกำหนดให้หุ่นยนต์ LBR iiwa น้ำหนักไม่ถึง 30 กก.ที่ Siemens ใช้มีไว้สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร แกนหกแกนทำให้หุ่นยนต์ทั้งยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวไปมาได้ดีกว่าหุ่นยนต์รุ่นที่เหมือนกันส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน เซนเซอร์แรงบิดในทั้งหกแกนยังช่วยให้หุ่นยนต์ตัวนี้ตอบสนองไว มันยังสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางในพื้นที่และมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ด้วย KUKA พิสูจน์แล้วว่าระบบการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์และความยืดหยุ่นสูงไม่ขัดแย้งกัน การร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์เป็นไปได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ตอบสนองไว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ครอบและระบบเซนเซอร์เสริมในการตรวจจับชิ้นส่วน

In de MRS-zone kunnen mens en cobot dankzij de sensitieve eigenschappen van laatstgenoemde veilig samenwerken
ความสามารถในการตอบสนองไวช่วยให้มนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในโซน HRC

ตอนแรก เราพิจารณาไตร่ตรองให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิมควบคุมดูแลกระบวนการทำงาน แต่แบบนั้น จำเป็นต้องติดตั้งรั้วป้องกันหรืออุปกรณ์ครอบป้องกันที่เซลล์การผลิตเพื่อความปลอดภัย แต่เราต้องการความยืดหยุ่นมากให้คนงานสามารถเข้าไปปลดหุ่นยนต์ออกได้ตลอดเวลาตามแต่สถานการณ์

โยเคน เวเบอร์ มีหน้าที่ดูแลโรงงาน Lead Factory ของ Siemens ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

โซลูชั่นยืดหยุ่นประสบผลสำเร็จ

ดังนั้น เราจึงตัดสินใจเลือกหุ่นยนต์น้ำหนักเบาที่ยืดหยุ่น LBR iiwa และโซลูชั่นเคลื่อนที่ของ KUKA ด้วย "แนวคิดการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน" เพื่อสามารถใช้หุ่นยนต์ได้ตามแต่สถานการณ์หรือย้ายออกได้สะดวก ทอร์สเทน ฟรานซ์ ผู้จัดการโครงการในทีมพัฒนาเทคโนโลยี พูดเสริม: "การใช้งานแบบ HRC ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา เราต้องการเรียนรู้ระบบใหม่ด้วยตัวเองและพัฒนาต่อไปทีละขั้น โครงการความร่วมมือกับ KUKA ประสบผลสำเร็จอย่างสูง โซลูชั่นเป็นที่ยอมรับมาก"

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่

คุณอาจสนใจ