Vyberte si svoje miesto:

Štát

Siemens stavil vo výrobe elektromotorov na flexibilnú jednotku KUKA pre spoluprácu človeka-robota

Oblasť podniku Motion Control v SIEMENS Division Digital Factory (DF) s hlavným sídlom v Erlangene sa špecializuje na výrobu výkonných motorov, meničov a riadení


S rozsiahlou ponukou priebežne integrovaného hardvéru a softvéru ako aj služieb založených na technológiách podporuje Division Digital Factory (DF) výrobné podniky na celom svete pri zvyšovaní flexibility a efektivity ich výrobných procesov a pri rýchlejšom uvádzaní nových výrobkov na trh. V prevádzke Bad Neustadt an der Saale prevádzkuje Siemens Lead Factory pre elektromotory. Tam sa okrem iného vyrábajú aj motory pre mnohé roboty KUKA.

Vďaka expertíze s viacerými státisícmi elektromotorov a cca 1700 pracovníkmi je Lead Factory inovatívnym príkladom pre Hightech made in Germany. Teraz podporuje Siemens výrobu motorov v Bad Neustadt pomocou flexibilného robota KUKA s ľahkou konštrukciou LBR iiwa, ktorý dokáže aj spolupracovať ruka v ruke so svojím ľudským kolegom v Lead Factory.

De cobot LBR iiwa werkt bij Siemens in Bad Neustadt hand in hand met zijn menselijke collega's in de Lead Factory
LBR iiwa pracuje v Siemens Bad Neustadt ruka v ruke so svojím ľudským kolegom v Lead Factory

Automatizácia manipulácie s obrobkom

V rámci výroby statorov hľadala spoločnosť Siemens v prevádzke Bad Neustadt flexibilné riešenie, aby sa doteraz ručne vykonávaná, jednoduchá činnosť odovzdávania a umiestňovania obrobkov vykonávala automatizovane – pri vysokej kvalite a trvalej prístupnosti pracovného priestoru pre človeka bez obmedzenia.

KUKA LBR iiwa pracuje autonómne a kooperatívne 

Spolu s augsburskou spoločnosťou KUKA Systems GmbH a jej oblasťou Advanced Technology Solutions vyvinula spoločnosť Siemens flexibilnú jednotku s robotom KUKA s ľahkou konštrukciou LBR iiwa. Vo výrobnom závode Siemens v Bad Neustadt preberá robot ako flexibilný skokan na podvozku úlohu odobrať obrábaný diel – stator pozostávajúci zo základného telesa z lisovaného elektroplechu a hliníkového ložiskového štítu – z nosiča obrobkov a odovzdať ho sústruhu, ktorý preberá trieskové obrábanie statorov.

Ale nielen to, robot sa využíva aj na kontrolu kvality. Uchopí nahotovo obrobené diely a naskenuje čiarový kód. Po čistení obrobkov ofukovaním robot s ľahkou konštrukciou odovzdá obrobky do vyklápacieho prípravku meracej stanice. 

De kleine cobot haalt de te bewerken delen uit een werkstukdrager en brengt ze naar de draaimachine
Malý robot vyberá diely určené na obrábanie z nosiča obrobkov a odovzdáva ich na sústruh
Tam sa zistia približné odchýlky. Vďaka zosieťovanej technológii sa dá pomocou presného merania a identifikácie každého konštrukčného dielu ihneď vypočítať a v systéme realizovať prípadná potrebná korekcia. Plne v zmysle Industrie 4.0 sa systém teda organizuje sám. Následne vloží robot diel do plastovej debny. aby ho nechal odviezť. Diely, ktoré sa musia v stroji dodatočne justovať, sa dostanú do dočasného úložiska, ktoré je definované ako zóna SČR pre spoluprácu človeka-robota. Tu sa môže robotník v bezpečnej technike zdržiavať aj spolu s robotom a v prípade potreby odoberať alebo meniť časti obrobkov.

Žiadne ochranné oplotenie vďaka citlivej robotickej technológii

Z dôvodu senzitívnych schopností je robot s ľahkou konštrukciou LBR iiwa, ktorý neváži ani 30 kg, predurčený na spoluprácu človeka a stroja. So svojimi siedmimi osami je nielen kĺbovitejší a pohyblivejší ako väčšina modelov jeho druhu. Momentové snímače vo všetkých osiach sa súčasne starajú o to, aby bol robot senzitívny – môže teda rozpoznať a reagovať na prekážky v priestore. Spoločnosť KUKA tým dokazuje, že si robotická automatizácia a vysoká flexibilita neodporujú. Vďaka nasadeniu senzitívnej robotickej technológii je možná spolupráca človeka-robota. Tým odpadá doteraz nutné opláštenie ako aj dodatočná senzorika na rozpoznávanie dielov.

In de MRS-zone kunnen mens en cobot dankzij de sensitieve eigenschappen van laatstgenoemde veilig samenwerken
V zóne SČR môže človek a robot vďaka jeho senzitívnym schopnostiam bezpečne spolupracovať.

Spočiatku sme uvažovali nad tým, že by proces prevzal bežne používaný priemyselný robot, ale nato by musela byť jednotka vybavená bezpečnostne podmieneným ochranným oplotením. My sme však chceli viac flexibility, aby mohol kedykoľvek zasiahnuť robotník a robota uvoľniť podľa danej situácie.

Jochen Weber, zodpovedný v Siemens Lead Factory za zavádzanie výrobkov a vývoj výrobných technológií

Vydarené, flexibilné riešenie

Preto sme sa rozhodli pre flexibilného robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa a mobilné riešenie KUKA „konceptu skokana“, aby sa podľa danej situácie mohol robot použiť alebo aj jednoducho odsunúť preč. Torsten Franz, projektový manažér v tíme vývoja technológií, dopĺňa: „Aplikácia SČR bola nová aj pre nás. S novým systémom sme sa chceli sami priučiť a krok za krokom sa vyvíjať ďalej. To sa nám veľmi dobre podarilo v spoločnom projekte so spoločnosťou KUKA. Riešenie vás presvedčí.“
Sensitive stator handling with LBR iiwa collaborative robot

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.