เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การจัดการชิ้นส่วนน้ำหนักมากในการผลิตเหล็กโดยใช้หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ 6 ตัวจากรุ่น KR 1000 titan ของ KUKA ช่วยให้มีความยืดหยุ่นแบบใหม่ในการผลิตที่ Mannstaedt GmbH คานเหล็กที่หนักจะถูกเรียงซ้อนกันเพื่อรอการขนส่งต่อไป


การจัดเรียงวางซ้อนกันด้วยระบบอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า

Mannstaedt GmbH เน้นการผลิตแท่งเหล็กรีดร้อนแบบพิเศษ แท่งเหล็กแบบพิเศษเป็นแท่งเหล็กที่ขึ้นรูปเฉพาะบุคคลที่นำไปใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการผลิตรถยกหรือในการก่อสร้างท่าเรือ โปรไฟล์ของ Mannstaedt เกี่ยวกับการก่อสร้างเฉพาะแต่ละบุคคลที่จะผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทได้มองหาโซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต ในขณะนั้น หุ่นยนต์ จากรุ่น KR 1000 titan ของ KUKA ทำหน้าที่ในการจัดเรียงแท่งเหล็กแบบพิเศษวางซ้อนกันด้วยระบบอัตโนมัติ ตามแนวความยาวสูงถึง 26 เมตร แทนความยาว 16 เมตร

การจัดการที่แม่นยำสำหรับคานเหล็กที่มีน้ำหนักมากถึง 2.5 ตัน

หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากของ KUKA ที่มีกำลังยกสูงมากมีความแม่นยำในการทำงานซ้ำแม้แต่ในระยะทางไกลขึ้น

ความเร็วสองเท่า: หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากของ KUKA ทำการเรียงกองแท่งเหล็กแบบพิเศษวางซ้อนกันในการผลิตเหล็ก

เนื่องจากแท่งเหล็กแบบพิเศษมีความยาวมากถึง 26 เมตร หุ่นยนต์ต้องสามารถขนส่งระวางบรรทุกได้ประมาณ 2.5 ตันด้วย ขั้นตอนที่เป็นเอกลักษณ์ทั่วโลกมาโดยตลอด หุ่นยนต์ทั้งหมด 6 ตัวถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งใกล้กันในโรงงานที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ กองแท่งเหล็กแบบพิเศษจะถูกลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ดำเนินงานของหุ่นยนต์ผ่านสายพานลำเลียงในขั้นตอนแรกของการทำงาน หุ่นยนต์จะหยิบจับแท่งเหล็กโดยใช้มือจับแม่เหล็กและวางเรียงแท่งเหล็กซ้อนกันให้ประหยัดพื้นที่สำหรับการขนส่งต่อไปไว้บนอุปกรณ์จัดเรียงซ้อนกัน หุ่นยนต์หลายตัวจะทำหน้าที่จัดเรียงซ้อนกันตามความยาวของแท่งเหล็กได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงสามารถสั่งงานหุ่นยนต์สามตัวให้ทำการวางซ้อนแท่งเหล็กร่วมกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ความเร็วเป็นสองเท่า หลังจากการจัดเก็บแท่งเหล็กปริมาณที่กำหนดแล้ว สายพานลำเลียงถัดไปจะลำเลียงแท่งเหล็กต่อไปในเพื่อรอการขนส่งให้ลูกค้า
การจัดการโดยหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ 6 ตัวจากรุ่น KR 1000 titan ทำการเรียงแท่งเหล็กแบบพิเศษวางซ้อนกัน
ข้อกำหนดสำหรับหุ่นยนต์ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกมาก, ระยะการยืดที่กว้าง และค่าความต้านทาน ต่อสภาวะภายนอกที่เป็นอุปสรรค ในโถงของโรงงาน หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมาก 6 ตัวจากรุ่น KR 1000 titanของ KUKA สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด หุ่นยนต์แสดงพละกำลังที่แท้จริงได้ด้วยกำลังยก 1000 กิโลกรัม และระยะการยืดสูงกว่า 3.2 เมตร หุ่นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการกับแท่นเครื่องยนต์ คานเหล็กหรือชิ้นส่วนของเรืออย่างเห็นได้ชัด โดยสามารถเชื่อมต่อระยะทางได้สูงสุด 6.5 เมตรอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

จากการเปลี่ยนผ่านนี้ เราจึงรับประกันความได้เปรียบเป็นพิเศษในแง่ของความยืดหยุ่น เราจึงสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดสินค้าพิเศษจากเหล็กได้ด้วยแท่งเหล็กแบบพิเศษขนาดยาวขึ้น

Marcus Haas ผู้จัดการโรงงานผลิตแผนกไฮดรอลิก เครน พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัท Mannstaedt GmbH

หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากของ KUKA ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น 

จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้บริษัท Mannstaedt GmbHมีความยืดหยุ่นในการผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในขณะเดียวกันก็ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพิ่มขึ้น ความสำเร็จนี้ได้นำ Mannstaedt ไปสู่การเปิดตัวโครงการด้านระบบอัตโนมัติอันใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต


ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่