Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Robotická manipulácia s ťažkými dielmi vo výrobe ocele

Šesť robotov KUKA typu KR 1000 titan v spoločnosti Mannstaedt GmbH umožňujú novú flexibilitu vo výrobe. Ťažké oceľové nosníky sa ukladajú pre ďalšiu prepravu.


Automatizované stohovanie podľa požiadaviek zákazníkov

Spoločnosť Mannstaedt GmbH sa zameriava na výrobu špeciálnych profilov z ocele valcovaných za tepla. Špeciálne profily sú individuálne formované oceľové tyče, ktoré sa používajú pri výrobe hotových výrobkov vo veľkom množstve priemyselných odvetví, ako napríklad v automobilovom priemysle, vo výrobe vidlicových vysokozdvižných vozíkov alebo výstavbe prístavov. V prípade profilov od spoločnosti Mannstaedt ide o individuálne konštrukcie, ktoré sa vyrábajú vždy podľa požiadaviek zákazníkov.

Tento podnik hľadal automatizačné riešenie pre posledný stupeň výrobného procesu. Medzičasom už šesť robotov KUKA typu KR 1000 titan prevzalo automatizované stohovanie špeciálnych profilov dĺžky až 26 metrov – namiesto doterajšej dĺžky 16 metrov.

Presná manipulácia s veľmi ťažkými oceľovými nosníkmi s hmotnosťou až 2,5 tony

Roboty pre veľké zaťaženia od spoločnosti KUKA ponúkajú pri vysokej nosnosti vysokú presnosť opakovania aj na väčších vzdialenostiach

Dvojnásobná rýchlosť: Roboty KUKA pre veľké zaťaženia stohujú špeciálne profily vo výrobe ocele

Z dôvodu dĺžky špeciálnych profilov až 26 metrov musia roboty prepravovať aj záťaže veľké približne 2,5 tony. Proces, ktorý je doteraz jedinečný na celom svete. V automatizovanom zariadení je vedľa seba umiestnených celkove šesť robotov. V prvom pracovnom kroku sa špeciálne profily prostredníctvom prepravného pása prepravujú do pracovnej oblasti robotov. Roboty uchopia tyče pomocou magnetických chápadiel a s úsporou miesta ich stohujú pre ďalšiu prepravu na stohovacom zariadení. Vždy v závislosti od dĺžky tyčí stohovanie vykonáva príslušný počet robotov. Tak môžu stohovanie vykonávať aj tri roboty v spojení, čo vedie k realizácii dvojnásobnou rýchlosťou. Po uložení zadaného množstva tyčí sa stoh nasledujúcim prepravným pásom presúva ďalej v smere odvozu k zákazníkovi.
Robotická manipulácia: Šesť robotov KUKA typu KR 1000 titan stohujú špeciálne profily na seba s úsporou miesta.
Požiadavky na roboty sú jasne definované: Pohyb veľkých záťaží, veľký dosah a rezistencia voči ťažkým vonkajším podmienkam vo výrobnej hale. Robot KUKA pre veľké zaťaženia typu KR 1000 titan spĺňa všetky zadania. S nosnosťou 1 000 kilogramov a dosahom vyše 3,2 metra je skutočným silákom. Bol koncipovaný explicitne pre manipuláciu s motorovými blokmi, oceľovými nosníkmi alebo lodnými dielmi. Pritom môže rýchlo premostiť vzdialenosti až 6,5 metra.

Pred prestavbou sme si sľubovali veľké výhody v oblasti flexibility. Dlhými špeciálnymi profilmi môžeme získať dobré umiestnenie na trhu so špeciálnymi výrobkami z ocele

Marcus Haas, vedúci prevádzky hydrauliky, žeriavov, energie a infraštruktúry u spoločnosti Mannstaedt GmbH

Roboty KUKA pre veľké zaťaženia zvyšujú flexibilitu 

Spoločnosť Mannstaedt GmbH prestavbou výrazne zvýšila flexibilitu vo výrobe a zároveň rozšírila vlastné portfólio výrobkov. Tento úspech bol podnetom pre ďalšie automatizačné projekty v následných výrobných procesoch.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.