Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA AG'nin yönetimi

KUKA yönetimi, yönetim kurulundaki iki kişiden ve on iki üyeli bir denetim kurulundan oluşur.  

KUKA yönetimi şeffaf ve hedef odaklı, sorumluluk sahibi bir şirket yönetimine sahiptir. Corporate Governance ilkeleri geçerlidir.

KUKA AG, bir alman anonim şirketi olarak bir çifte yönetim sistemine sahiptir. Yönetim, yönetim kurulundan ve denetim kurulundan meydana gelir:

  • KUKA AG'nin yönetim kurulu iki kişiden oluşmaktadır. Şirket yönetimi için sorumluluğu taşır ve denetim kurulu tarafından atanır, bilgilendirilir ve denetlenir.
  • Denetim kurulu, ortak karar verme ilkesine göre oluşmuştur ve on iki üyeden meydana gelir. Hissedarlardan ve çalışanlardan altışar üye seçilir.

KUKA yönetiminin ortak hedefi, işletme değerinin sürdürülebilir şekilde artırılmasıdır. Sürdürülebilirlik bu bağlamda, özellikle şirket çevresiyle, KUKA'nın çalışanlarıyla, müşterileriyle, yatırımcılarıyla ve ortaklarıyla sorumluluk bilinci içerisinde çalışmaktır.

Aşağıdaki sayfalarda KUKA'nın yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinin.