Konumunuzu seçin:

Ülke

Megatrend: Demografik dönüşüm

Demografik dönüşüm çok sayıda ciddi değişimi de beraberinde getirmektedir. Öncelikle nitelikli personel eksiği, şirketleri henüz bugünden etkili stratejiler hazırlamak zorunda bırakmakla birlikte gelecek on yıllarda önemli bir faktör olacaktır.


Demografik dönüşüm yaşlanan bir topluma yol açar

Öncelikle endüstri ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler, demografik dönüşüm bakımından giderek önem kazanan bir faktör ile karşı karşıya kalacaktır: yaşlı insan sayısının giderek arttığı ve bunun karşısında nüfustaki çocuk sayısının azaldığı yaşlanan bir toplum.

Tıp alanındaki ilerleme ve insanların daha sağlık bilinçli bir yaşam tarzını benimsemesi nedeniyle, ortalama yaşam beklentisi geçmiş 50 yılda tüm dünyada artmıştır. Aynı zamanda doğum oranlarında tüm dünyada, ancak öncelikle endüstri ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde, ciddi düzeyde düşüş söz konusudur. Tahminlere göre dünyanın bir çok ülkesinde 65 yaş üstü nüfusun oranı 2060 yılına kadar tüm dünya nüfusunun yaklaşık %20 ile %30’u oranında olacaktır.

Kaynak: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision.

Nitelikli personel eksikliğine rağmen uzun vadeli üretkenlik

Demografik dönüşüm iş dünyasını da etkilemekte ve dolayısıyla gelecekte istihdam edilmek üzere daha az nitelikli personel mevcut olacaktır.

Şirketler, beklenen bu nitelikli personel eksiğinin üstesinden gelmek için, bir yandan mevcut çalışanlarının sağlığını, uzmanlığını ve motivasyonunu korumak ve diğer yandan da genç iş gücü için cazip bir işveren konuma sahip olmak zorundadırlar.

Bunun yanında, çeşitli görevlerin ve proseslerin otomasyonu sayesinde personel ihtiyacı azaltılabilir ve mevcut iş gücü daha nitelikli, otomasyona uygun olmayan işlerde görevlendirilebilir.

Otomasyon ve insan-robot işbirliği geleceğin üretimini güçlendirir

Akıllı otomasyon çözümleri, özellikle üretim alanında, cazip bir çalışma ortamı yaratma ve personel kapasitesindeki sıkışıklıkları önleme konusunda önemli katkı sağlamaktadır.

Monoton, tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı işlerin otomasyonu sayesinde insanların kabiliyetlerinden ve güçlü yanlarından başka alanlarda faydalanabilinir ve çalışanların sağlığı ve motivasyonu teşvik edilebilir.

Öncelikle duyusal işbirlikçi robotlar (Cobots), insan-robot işbirliği kapsamında personel ile el ele çalışmaktadır, üretkenliği ilave nitelikli personel olmaksızın artırmak için tamamen yeni imkanlar sunmaktadır. Aynı zamanda personelin fiziksel ve ruhsal yükünü hafifletmekte ve sabit, kalite bakımından üstün üretim sonuçlarının elde edilmesinisağlamaktadırlar.

Esnek, sezgisel olarak kullanılabilir teknolojiler by KUKA

Otomasyon çözümlerini verimli ve sürdürülebilir şekilde geleceğin üretim ortamına entegre etmek için esnek, uyum kabiliyetine sahip teknolojiler ve sezgisel olarak kullanılabilen kullanıcı arayüzleri gereklidir.

KUKA, geniş hizmet portföyü ile, endüstriyel robotların ve komple üretim tesislerinin kolayca programlanmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Ready2use paketlerinden işbirlikçi, simülasyon yoluyla programlanabilen hafif yapılı robotlara ve kapsamlı servis hizmetlerine kadar– Şirketinizi ve personelinizi şimdi geleceğin üretimindeki zorlu görevler için hazırlayın!

Future Production Landscapes’te insan ve robot birlikte el ele çalışır.