Chọn vị trí của bạn:

Quốc gia

KUKA.UserTech – Tối ưu hóa giao tiếp giữa con người và rô-bốt

Với User Interface (Giao diện người dùng), công ty đã đơn giản hóa tối đa cấu hình bộ điều khiển rô-bốt. Phần mềm mở rộng cho phép dễ dàng tạo và sử dụng các lệnh ứng dụng nhờ giao diện thân thiện với người dùng. 

12 Tháng Giêng 2023


KUKA.UserTech đơn giản hóa tương tác với công nghệ rô-bốt của bạn

Hiệu quả và phù hợp với người dùng: Phần mềm KUKA.UserTech với User Interface (Giao diện người dùng) (UI) thân thiện với người dùng. Cho phép người dùng nhanh chóng trang bị các quy trình phức tạp bằng KUKA Robot Language (Ngôn ngữ rô-bốt KUKA) (KRL) với các biểu mẫu nội tuyến và phím trạng thái đơn giản thông qua trình chỉnh sửa có Graphical User Interface (Giao diện đồ họa người dùng) (GUI). Ví dụ: các lệnh ứng dụng này được tạo dưới dạng phím trạng thái cho các ứng dụng riêng lẻ hoặc ở dạng tập lệnh cho toàn bộ quy trình vận hành trong KUKA.WorkVisual.

Người dùng trước đây chưa có bất kỳ liên hệ nào với UserTech, cũng có thể dễ dàng thiết lập bộ điều khiển rô-bốt trên bảng điều khiển của họ bằng biểu mẫu nội tuyến, phím trạng thái, nút và thông báo được tạo.

Phím trạng thái là các nút trên smartPAD nhanh chóng và dễ dàng nhập các lệnh lặp lại thường xuyên. Biểu mẫu nội tuyến là mặt nạ nhập liệu được xác định trước được cung cấp dưới dạng mẫu và cho phép sử dụng các quy trình KRL mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

UserTech đảm bảo tiết kiệm thời gian đáng kể: Bộ điều khiển rô-bốt có thể được cấu hình chỉ trong vài bước thông qua giao diện người dùng, giúp rô-bốt sẵn sàng hoạt động chỉ trong thời gian ngắn.

Giao diện người dùng trực quan để vận hành nhanh hơn 

Các KUKA.UserTech trên hết ghi điểm với User Experience (Trải nghiệm người dùng) (UX). Giải pháp phần mềm cung cấp trình chỉnh sửa có thể sử dụng trực quan trên máy tính, trên đó có giao diện người dùng chuẩn, các tệp cấu hình có thể được tạo nhanh chóng và dễ dàng bằng cách kéo và thả. Sự can thiệp vào KRL không còn cần thiết nhờ có User Experience Design (Thiết kế trải nghiệm người dùng).

Sau đó, các lệnh được chuyển dưới dạng gói tùy chọn đến thiết bị điều khiển thủ công dành cho bộ điều khiển. Điều này tránh được lỗi sao chép trên giao diện người dùng – và rô-bốt đã sẵn sàng để sử dụng.

 
Dưới dạng các gói tùy chọn, các tệp cấu hình dễ dàng được người dùng chuyển sang smartPAD.

Lập kế hoạch an toàn với User Interface (Giao diện người dùng)

Biểu mẫu nội tuyến được định cấu hình sẵn dẫn đến hoạt động an toàn của trình chỉnh sửa trên máy tính cho người dùng. Lỗi đầu vào được hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng đồ họa, không phải chờ đến khi kiểm tra bộ điều khiển rô-bốt mới phát hiện thấy.

Một ưu điểm khác là khả năng ứng dụng phổ biến của giao diện UserTech, giao diện này có thể được kết hợp với tất cả các gói công nghệ, chẳng hạn như KUKA.ArcTech hoặc KUKA.PalletTech.

UX nổi bật – User Interface (Giao diện người dùng) giúp bạn dễ dàng tạo biểu mẫu nội tuyến và phím trạng thái.

Tìm hiểu thêm về User Interface (Giao diện người dùng) trực quan

Tìm hiểu tất cả các ưu điểm và chức năng kỹ thuật của giao diện người dùng KUKA.UserTech.

Dịch vụ tuyệt vời từ lập kế hoạch đến bảo trì

Đội ngũ Dịch vụ KUKA của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 cho tất cả các câu hỏi về User Interface (Giao diện người dùng). Họ cũng cung cấp hỗ trợ lập kế hoạch, chạy thử và bảo trì cũng như sử dụng phần mềm KUKA xung quanh KUKA.UserTech.