6-assige robot

KR AGILUS

KR AGILUS 是我们按照最高工作速度设计的紧凑式六臂机器人。这种小型机器人有不同的款式、安装位置、工作范围和负载能力,是应用广泛的高精度艺术家。

KR AGILUS 具有应用广泛的优点,可用于新型的使用范围。无论是地面、天花板或墙壁,由于使用内置的拖链系统和可靠的 KR C4 compact 控制系统,因此它可以在最小空间内实现最高的精度。新型的自动化方案可以用来实现 Safe-Robot 功能。无论是适用于净室、用于有爆炸危险的区域、采用符合卫生标准的设计还是防溅水:我们的各款 KR AGILUS 始终可以精确和快速地工作。

3 - 10 有效载荷

706.7 - 1101 可达距离

优点


在任何环境中都极为敏捷

无论是多尘、潮湿还是无菌的环境,KR AGILUS 在任何生产环境中都能实现最高的性能。净室、Hygienic Machine、EX(表示有爆炸危险的区域)和防水等不同款式使它成为可以完成多种任务的专家。

每个节拍时间都有最高精度

由于结构牢固,KR AGILUS 可以达到最高的重复精度和连续精度。由于速度极快,它缩短了循环时间并提高了生产质量,而且任何时候都从容不迫。

持久牢固

KR AGILUS 对齿轮箱采用永久润滑,完全不需要更换润滑剂,只有少量的保养成本。牢固的结构确保生产率稳定。

非常节省空间 

安装在头顶上方的天花板上、侧面安装在墙壁上或固定在地面上:KR AGILUS 适用于任何安装位置。为了能够以节省空间的方式将六轴机器人集成到您的工作单元方案中,我们已经集成了拖链系统。

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS: Hygienic Machine 款

KR AGILUS 可作为 Hygienic Machine 购得。该机型的设计和材料绝对符合卫生标准。这使其可用于直接接触食品和药物的应用场合中。

耐腐蚀的表面、食品级润滑油和不锈钢零件确保了最高的卫生水平。因此,KR AGILUS 非常适用于需要无菌环境的应用情况。
6-assige robot
KR AGILUS 的 Hygienic Machine 款可以达到最高的卫生标准。

KR AGILUS: 净室机器人款

KR AGILUS CR 适用于净室并且满足净室等级 ISO2 的要求。因此,KR AGILUS CR 可以出色地集成到对洁净度有很高要求的最小空间和复杂应用中。

净室机器人采用特殊的粉末涂层和特殊密封,具有极其光滑的表面。由于阻隔了空气中的颗粒,因此不会有灰尘或密封碎片从机器人中掉出。因此,机器人符合弗劳恩霍夫研究所严格的净室标准。 
6-assige robot
KR AGILUS 也可以提供符合空气洁净度 2 级标准的净室机型。

KR AGILUS:防水款

KR AGILUS  防水款机器人可以防止四周的溅水,在苛刻的外部生产条件下也依然具有最高性能。坚固结实的不锈钢盖板取代了塑料部件,经久耐用的表面处理以及小型机器人内部的附加密封件使在机床中的应用成为可能。

KUKA 小型机器人的防水选型符合更高的防护等级 IP 67。 
6-assige robot
KR AGILUS 配有防水设备,在苛刻的外部生产条件下也依然性能出众。

配有防水设备的 KR AGILUS 

配有防水设备的 KR AGILUS sixx
由于配有防水设备,KR AGILUS 非常适合用在机床中。

KR AGILUS :EX 款

KR AGILUS  即使在最极端的条件下依然能够高效工作:我们通过 KR AGILUS EX 给防水款增加了防爆性能。由于结构的原因, KR AGILUS 因此也可以在有爆炸危险的环境(2 区)中以最高精度工作。

在 EX 款中使用直接的吹洗空气导管,使机器人承受压力。通过从 KUKA 选购的特殊外部过压监测单元监控压力。
6-assige robot
KR AGILUS EX 在最极端的条件下也能安全、可靠地工作。

KR AGILUS 加入标题

KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 10 R1100 sixx C-WP KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx WP
类别
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
小型机器人 (3 -10 kg)
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展1
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
扩展2
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
执行环境
标准型
标准型
符合卫生标准的机器
防水
标准型
洁净室
防水
标准型
洁净室
防水
符合卫生标准的机器
符合卫生标准的机器
标准型
洁净室
防水
洁净室
标准型
标准型
标准型
防水
标准型
标准型
防水
洁净室
符合卫生标准的机器
防水
标准型
洁净室
符合卫生标准的机器
标准型
标准型
防水
洁净室
洁净室
洁净室
防水
防水
防水
标准型
标准型
洁净室
洁净室
洁净室
防水
环境扩展版
标准型
标准型
特殊连接
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
特殊连接
特殊连接
标准型
标准型
标准型
标准型
特殊连接
特殊连接
特殊连接
标准型
标准型
标准型
标准型
特殊连接
标准型
标准型
标准型
特殊连接
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
标准型
有效载荷
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
5 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
6 公斤
10 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
6 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
10 公斤
总负荷
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
3 公斤
5 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
3 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
5 公斤
最远可达距离
706.7 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
1101 毫米
1101 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
1101 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
901.5 毫米
706.7 毫米
1101 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
706.7 毫米
1101 毫米
1101 毫米
1101 毫米
1101 毫米
1101 毫米
控制轴数
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
位置重复度
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
±0.03 毫米
重量
50 公斤
52 公斤
62 公斤
53 公斤
52 公斤
52 公斤
53 公斤
52 公斤
52 公斤
53 公斤
62 公斤
62 公斤
52 公斤
52 公斤
53 公斤
52 公斤
60 公斤
60 公斤
60 公斤
55 公斤
55 公斤
52 公斤
53 公斤
52 公斤
62 公斤
53 公斤
55 公斤
52 公斤
62 公斤
52 公斤
50 公斤
56 公斤
50 公斤
50 公斤
50 公斤
51 公斤
51 公斤
51 公斤
50 公斤
55 公斤
55 公斤
55 公斤
55 公斤
56 公斤
安装位置
Floor
地面
Wall
墙壁
Wall
Wall
地面
Floor
地面
地面
Floor
Ceiling
Ceiling
地面
天花板
Ceiling
Wall
Floor
天花板
Ceiling
墙壁
Wall
Ceiling
Ceiling
Ceiling
墙壁
地面
墙壁
墙壁
天花板
天花板
Wall
Floor
天花板
墙壁
地面
墙壁
天花板
Wall
Ceiling
Ceiling
地面
Wall
Floor
环境温度
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
0 °C to + 35 °C
0 °C to + 35 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
0 °C to + 35 °C
0 °C to + 35 °C
0 °C to + 35 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
0 °C to + 35 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
0 °C to + 35 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
5 °C to + 45 °C
控制器
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
保护
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
手腕保护
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
下载中心

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意