Vyberte si svou polohu:

Země

Roboty KUKA v mikroelektronice

Ve firmě Possehl Electronics pracuje celkem 25 robotů KUKA v její pobočce Niefern u Pforzheimu v Bádensku-Württembersku. Tam vyrábí složité rozvodové skříně pro elektrické řízení v automobilech. 

17. května 2017


Srdce zařízení: Tři roboty KR AGILUS přesně vkládají součástky do stroje na vstřikové lití.

Průmyslové roboty pracují na třech linkách s přesností na desetinu milimetru

Roboty jsou mimo jiné vybaveny speciálními podavači. Tím je umožněna přesná příprava a osazování stroje na vstřikové lití s přesností na 0,1 milimetru. Další výhodou je velmi krátká doba taktu. Na výrobě složitých rozvodových skříní pro elektrické řízení v automobilech se podílí několik malých robotů z řady KR AGILUS, robot KR 5 arc a několik robotů KUKA se střední nosností. 

Od roku 2013 využívá firma Possehl robotickou automatizaci na třech výrobních linkách. Investiční celky a výrobní koncepce v Niefern byly pro tento účel standardizovány. Na výrobních linkách provádí celkem 25 robotů KUKA běžné operace typu Pick & Place. Zvláštností při tom je, že pohyby robotů jsou vzájemně naprosto přesně koordinovány, díky čemuž je práce robotů mimořádně precizní.

Podívejte se na videu, jak skvěle koordinovaná je práce 25 robotů KUKA na třech výrobních linkách.

Malé roboty jsou srdcem zařízení

Přípravu pro osazování stroje na vstřikové lití zajišťují dva malé roboty KUKA typu KR 6 R900. Jejich úlohou je osazení 52 výlisků v co nejkratší době a s přesností na 0,1 milimetru do stroje na vstřikové lití. Tam poté probíhá další zpracování.