Vyberte si svou polohu:

Země

Radiotherapy robot Morpheus from Empyrean Medical Systems

Robotický systém Morpheus™ mění intraoperativní radioterapii

Pomocí lékařského produktu Morpheus™ je Empyrean Medical Systems na dobré cestě k revoluci v oblasti léčby rakoviny. Aplikací produktu Morpheus™ je možné nádory v těle cíleně ozařovat a tak chránit okolní zdravou tkáň. To umožňuje hlavně integrovaný robot LBR Med pro lékařskou techniku od firmy KUKA.


Jedinečná robotická aplikace umožňuje intraoperativní radioterapii

Společnost Empyrean Medical Systems se zaměřuje na vývoj vysoce účinných, neinvazivních a minimálně invazivních léčeb onkologických a neonkologických onemocnění. V podobě Morpheus™, systému k cílené anizotropické – tedy nerovnoměrné – radioterapii (ART), vyvinula společnost z města Boca Raton na Floridě produkt, který je hned v několika směrech obdivuhodný a jedinečný. Na jedné straně umožňuje cílenou intraoperativní léčbu pacientů s nádorovým onemocněním. „Navíc se jedná o první systém, který lékařům umožňuje vytvářet paprsky ve specifických geometriích a v trojrozměrném směru, a nádory či specifické oblasti tak ozařovat efektivně a intenzivně. To chrání okolní orgány i tkáně“, vysvětluje Kal Fishman, spoluzakladatel společnosti Empyrean Medical Systems.

Přesnost a flexibilita díky robotickému systému ozařování

Fishman navíc zdůrazňuje, že produkt Morpheus™ by bez robota LBR Med v této podobě vůbec neexistoval. „Robot nám umožňuje anatomicky přesné nasměrování zdroje záření. Takovou přesnost a flexibilitu neposkytuje žádný jiný robot na trhu“, říká spoluzakladatel společnosti Empyrean Medical Systems. Spolupráce společností Empyrean Medical Systems a KUKA se v průběhu let stále prohlubovala. Vzniklo partnerství, které sahá nad rámec pouhého vývoje systému ART. „Firma KUKA s námi byla velice trpělivá a poskytla nám maximální podporu v rámci vývoje, zejména při integraci robota a kolaborace“, říká spokojeně Fishman.
Integrovaný robot LBR Med propůjčuje produktu Morpheus™ jedinečnou přesnost znamenající ochranu zdravé tkáně.

Ochrana okolní tkáně díky robotické intraoperativní radioterapie

Ostatní systémy pracují s lineárním paprskem, který se zvenku namíří na nádor a prozařuje tkáň. Tímto způsobem je velmi obtížné soustředit maximální dávku přesně na nádor. Oproti tomu systém od firmy Empyrean Medical Systems zaměřuje záření trojrozměrně tak, aby maximální dávka dopadla přesně na nádor a nedošlo k poškození okolní tkáně. Společnost Empyrean Medical Systems to nazývá trojnásobnou modulací. Uvnitř 3D kužele je možné dávku pro každou libovolnou oblast nastavit individuálně. Tak lze léčit nádory v páteři, mozku nebo v prsu.

Trojrozměrné nasměrování ozařování umožňuje optimální radioterapii.

Úspěšné zvládnutí obtížného procesu registrace robotického systému pro lékařské aplikace

Jedinečnost produktu Morpheus™ se ovšem při registraci americkým úřadem Food and Drug Administration (FDA) ukázala jako překážka. „Vzhledem k tomu, že se naše metoda a technologie výrazně liší od běžných systémů, bylo zapotřebí hodně přesvědčování“, vzpomíná Fishman. Velkou pomocí v tomto procesu byla certifikace CB robota LBR Med, tedy certifikace pro použití v lékařských produktech. „To nám ušetřilo spoustu času a bolestí hlavy. V průběhu celého procesu byla společnost KUKA velkou podporou a po celou dobu naslouchala všem našim problémům“, říká spoluzakladatel firmy Empyrean Medical Systems.

Uživatelská přívětivost robotů pro lékařské aplikace 

Další výzvou bylo sledování dýchacích pohybů. Při pohybu pacienta se musí paprsek obyčejně zastavit, tělo pacienta vrátit do původní polohy a paprsek znovu spustit. Robot LBR Med umožňuje produktu Morpheus™ sledovat dýchací pohyby, zatímco je pacient pod narkózou a dýchá. Léčbu lze provést bez jakéhokoli přerušení. Paprsek následuje anatomii těla a zůstává zaměřený na nádor, aniž by ohrožoval okolní tkáň. To znamená, že systém je vždy schopen přesného provedení plánu léčby.
Přizpůsobení dýchacím pohybům umožňuje cílené ozařování nádorů v lidském těle.

Jednoduché uvedení do provozu díky integrovanému lehkému robotu

Pomocí integrovaného robotu LBR Med došlo k automatizaci mnoha úkolů, jako například zajíždění zdroje záření do kalibrační komory. I kalibraci provádí Morpheus™ automaticky na fantomu. „Systém nejprve uvedeme do výchozí polohy, kde přebírá produkt Morpheus™ a tanec začíná. Řízení zdroje záření zajišťuje software a také senzory na fantomu. Nikdo nemusí manuálně zasahovat, což je velmi důležitý faktor pro nemocnice“, vysvětluje postup Fishman.
V důsledku integrace robota LBR Med je možné automatizovat řadu úkolů intraoperativní radioterapie.

Klinická zkouška robotického systému pro intraoperativní radioterapii

Bezpečnost pacientů je v případě použití produktu Morpheus™ zaručena. V uzavřené komoře může být plánovaný paprsek spuštěn a geometrie přezkoušena. Společnost Empyrean Medical Systems ovšem zavedla ještě inovativnější metodu kontroly: Rozšířená realita. Pomocí speciálních brýlí hledí lékař do útrob pacienta a na malém displeji přímo před očima vidí tvar a rozmístění ozařovacího oblaku v anatomii, v případě potřeby také z různých perspektiv

Technici společnosti KUKA nám byli velkou podporou ve všem, co se týká spolupráce mezi člověkem a strojem a také řídicího systému robota coby součásti lékařského produktu. Bez nich bychom se nedostali tak daleko.

Kal Fishman, spoluzakladatel společnosti Empyrean Medical Systems
Dalším krokem společnosti Empyrean Medical Systems je klinické zkoušení produktu Morpheus™ spolu se zkušenými uživateli. K tomu účelu byl systém expedován do tří ústavů ve Spojených státech. Získané zkušenosti budou představeny na dalším výročním zasedání American Society for Radiation Oncology.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.