Vyberte si svou polohu:

Země

Výzkumné projekty

Společnost KUKA poskytuje oboru lékařství technologie založené na robotech a v partnerstvích s vysokými školami a ústavy se aktivně podílí na technologickém pokroku v oblasti lékařské robotiky.


Spolupráce a projekty jsou důležitou hnací silou inovací. Z toho důvodu se angažujeme v řadě projektů lékařské robotiky a spolu s našimi partnery se staráme o klíčové technologie na tomto rostoucím trhu. Firma KUKA se aktuálně podílí na následujících výzkumných operacích:

MURAB: Zdokonalená diagnostika rakoviny prsu pomocí asistovaných robotických systémů

Firma KUKA spolupracuje s partnery na zdokonalené diagnostice rakoviny prsu a svalových onemocnění v rámci evropského projektu MURABPokud existuje podezření na rakovinu prsu, je při biopsii z těla vyňata podezřelá tkáň a ta je podrobena dalšímu zkoumání. Přitom je rozhodující, aby bylo přesně zaměřeno dotčené místo. V rámci projektu je správného zavedení na dotčené místo dosaženo prostřednictvím kombinace pořizování snímků MRT a ultrazvuku. Robot od firmy KUKA navádí ultrazvukovou sondu a směruje jehlu na biopsii směrem na lézi tak, aby lékař mohl jehlu umístit s konečnou přesností. Cílem je zjednodušit postup pro všechny zúčastněné. 

Flexibilní paže lehkého robotu KUKA umožňuje zdokonalenou diagnostiku rakoviny prsu.

HaiLeg: Citlivá nášlapná tlaková deska pro komplexní modely kolene

V rámci výzkumného projektu HaiLeg (vysoce artikulovaná chytrá končetina) německé sportovní vysoké školy v Kolíně funguje robot KUKA jako citlivá nášlapná tlaková deska při ortopedických analýzách. Při těchto analýzách pacient tlačí nohou na desku citlivou na tlak. Získané údaje o pohybu se převádějí v reálném čase do počítače a tam se dále zpracovávají. Z takto získaných hodnot točivých momentů a svalových sil lze vytvořit biomechanický model kolene.

V reálném čase směrem k biomechanickému modelu kolene: Robot KUKA slouží jako citlivá nášlapná tlaková deska

M²INT: Minimálně invazivní terapie léčby nádorů na molekulární úrovni

Pro získání spolehlivé diagnózy u pacientů s nádorovým onemocněním se provádí tzv. biopsie, tj. cílený odběr tkáně z předem identifikovaného místa. U pacientů s četnými a distribuovanými metastázemi se tento postup uplatňuje obtížně a je časově náročný. Cílem projektů podporovaných BMBF je, aby po úspěšné diagnostice u pokročilých metastatických pacientů byly nádory podrobeny co nejméně invazivní terapii na molekulární úrovni.

Při tomto postupu spolupracuje lékař ruku v ruce s robotem: Poté, co je místo vpichu identifikováno pomocí 3D rentgenového systému, přiblíží se robot k tomuto místu opatrně s jehlou na biopsii. Při tomto úkonu vede lékař robotické zařízení svojí rukou. Vlastní vpich provádí lékař spolu s robotem. Tato nová metoda má zjednodušit a urychlit opakování procesu u každé metastáze. Tím se zákrok zjednodušuje pro tým operatérů, a tedy i pro pacienta.

Citlivý lehký robot of firmy KUKA lze snadno integrovat „ad hoc“ prostřednictvím mobilní platformy na chirurgický operační sál.

STIMULATE: Spolupráce člověka s robotem proti rakovinným buňkám

Ve středisku Solution Centre for Image Guided Local Therapies (STIMULACE) se operace budoucnosti pomocí robotů firmy KUKA předvádějí již dnes: Hybridní chirurgický operační sál se skládá z dotykové podlahy, flexibilního lůžka, velkého zobrazovacího robota a robota lehké konstrukce s ovládacím panelem.

Pomocí tohoto nastavení lze například provádět robotem asistované radiofrekvenční ablace, tj. postup, při kterém se tkáň, např. nádor, ničí působením vysokých teplot. K tomu se nejprve u daného pacienta určí objem pomocí zařízení Siemens Artis zeego. Nakonec citlivý robot lehké konstrukce od firmy KUKA spolu s lékařem navedou nástroj k plánovanému místu. Robot přitom zajišťuje, aby byl nástroj neustále správně vyrovnán. Pohyb skončí, jakmile je dosaženo předem identifikované koncové polohy. Při tomto postupu je interakce člověka s robotem rozhodující, aby bylo dosaženo bezpečné a přesné ablace nádorů.

Chirurg a robot spolupracují na odstraňování rakovinných buněk