Vyberte si svou polohu:

Země

Kokilové lití

Díky osvědčeným automatizačním balíčkům pro moderní a hospodárné kokilové lití bývalé společnosti Reis Robotics poskytuje společnost KUKA optimální bázi pro vysokou kvalitu lití.


Kokilové lití: technologie

Kokilové lití je metodou lití, při které je tavenina nahoře umístěným vtokem lita do kovové trvalé formy, tzv. kokily. Její dutina se sama vyplní působením gravitace.

Díky své vysoké tepelné vodivosti zajišťuje forma urychlené k ochlazení ztuhnuté taveniny.  To má naopak za následek hustou a jemnozrnnou strukturu se zlepšenými mechanickými vlastnostmi.

Tavenina se ztuhnutí v trvalé formě stane novým dílem.
Gravity die casting line

Automatizované kokilové lití

Díky rozsáhlému výrobnímu programu v oblasti robotů, softwarových nástrojů, zařízení na odstraňování otřepů, kulatých licích stolů, licích strojů, zařízení pro hrubování a potřebných periferií jsou v popředí našeho zájmu komplexní automatizační koncepty pro kokilové lití.

Kokilové stroje pro sklopné lití s inovativním konceptem pohonu, ovládání a řízení Vám nabízejí potřebnou bázi pro vysokou kvalitu lití. Softwarová funkce v KRC ROBOTstar synchronizuje nalévací pohyb robotu se sklopným pohybem licího stroje. Díky tomu máte k dispozici optimální předpoklady pro přesný proces plnění.

Kokilové lití: Výhody

  • Jednoduché a dvojité stroje pro sklopné lití se vyznačují robustní mechanikou s minimálním zkrutem a koncepcí pohonu s minimální vůlí.
  • Stroje jsou díky přesnému polohování pomocí servopohonu vhodné jak pro lineární licí buňky, tak i pro kokilové lití na kulatých licích stolech.
  • Řídicí systém licích strojů KUKA založený na aplikaci je intuitivně ovladatelný a nabízí Vám nejvyšší komfort ovládání.
  • Dalšími pozitivními efekty automatizace kokilového lití je zvýšení produktivity, zlepšení kvality lití a vysoká rentabilita Vaší výroby.
  • V porovnání s metodou lití do písku má kokilové lití minimální potřebu místa.
  • Při kokilovém lití je možná plná mechanizace díky použití robotů.
  • V závislosti na počtu kusů dosáhnete vysokého výkonu lití.