Vyberte si svou polohu:

Země

Metoda navařování plazmatem

Metoda navařování plazmatem, nazvaná rovněž metoda PTA (anglicky Plasma Transferred Arc), je tepelná povlakovací metoda. Používá se v průmyslu především pro nanášení opotřebitelných a antikorozních ochranných vrstev. 


Metoda navařování plazmatem: technologie

Metoda navařování plazmatem se používá mimo jiné pro výrobu důlních přístrojů, forem na lahve, sedel ventilů a k opravám šneků extrudérů nebo leteckých turbín. Pro metodu PTA jsou charakteristické dva vzájemně oddělené a samostatně regulovatelné světelné oblouky.

V případě metody navařování plazmatem hoří pilotní světelný oblouk mezi neodtavující se wolframovou elektrodou a plazmovou tryskou. Tím je možno plazmový plyn (většinou argon nebo hélium) urychlovat. To vede k zapálení hlavního světelného oblouku, který hoří mezi elektrodou a obrobkem. Dojde k natavení obrobku. Rovněž se roztaví přidávaný kovový prášek. Ten se může usadit na povrchu obrobku jako ochranná vrstva. 

Automatizovaná metoda navařování plazmatem

Metoda navařování plazmatem je metodou povrstvování, kterou je možno dobře automatizovat, a jejímž výsledkem je rovněž vysoká reprodukovatelnost. Z tohoto důvodu je metoda PTA mimořádně vhodná pro výrobu sériových dílů.

Přitom jsou možné různé varianty automatizace. Například je možno použít roboty ja k vedení hořáků (v případě těžkých konstrukčních dílů) tak i k vedení konstrukčních dílů (v případě lehkých materiálů).  

Metoda navařování plazmatem: výhody

Metoda PTA zvyšuje životnost konstrukčních dílů, které jsou například vystaveny silným teplotním rozdílům nebo rázovému zatížení. Metoda povlakování navíc umožňuje toto:

  • malá tepelně ovlivněná zóna
  • velká míra nánosu a
  • nízké promísení se základním materiálem.
     

Chraňte si své konstrukční díly dodatečnou vrstvou: Zavolejte nám a projednáme všechny detaily k navařování plazmatem.