Robot grijpers

Podavače LBR KUKA

Podavače KUKA LBR jsou inteligentní a citlivé koncové efektory robotů LBR iiwa. V našem portfoliu podavačů naleznete vhodný koncový efektor pro každou funkci podavačů – s pneumatickým i elektrickým pohonem.

Podavače LBR: Přehled portfolia KUKA

Portfolio podavačů KUKA Vám pro každou činnost podavačů nabízí jako koncový efektor ten správný podavač:

 • Citlivé podavače LBR od firmy KUKA pro tři různé příruby médií
 • Pneumatické podavače KUKA s dlouhým zdvihem pro tři různé příruby médií

Výhody podavačů LBR

S naším portfoliem podavačů LBR jste výborně vybaveni pro různé úkoly. Naše podavače jsou díky speciální konstrukci mimořádně flexibilní, přesné a bezpečné.

 • Funkce, které umožňují spolupráci člověka a robota
  Díky zaoblenému designu bez hran nehrozí člověku žádné nebezpečí. Navíc je kvůli spolupráci možné omezení úchopové síly na 140 newtonů namísto maximální dostupné síly 1000 newtonů. Toto omezení se u pneumatického podavače realizuje pomocí přetlakového ventilu opatřeného plombou, u citlivých podavačů pomocí čelistí Fail Safe, které se při větší síle uvolní a blokují pohyb.
 • Efektivní a lehké
  Všechny podavače se vyznačují kompaktní konstrukcí a nízkou hmotností – a jsou tak výborně vybaveny v ohledu na energetickou úspornost.
 • Nastavitelná síla úchopu
  U pneumatického podavače lze sílu úchopu nastavit plynule až po limit 140 newtonů pomocí dodávaného řízení připraveného pro okamžité připojení. U citlivého podavače LBR se síla úchopu zadává pomocí řízení.
 • Rychlá integrace
  Pomocí dodávaných spojovacích kabelů lze podavače rychle a snadno integrovat do systému flexFELLOW nebo do Vašeho zařízení.
 • Snadné uvedení do provozu
  S podavači lze ihned zahájit práci – díky systému KUKA Sunrise.Gripper Toolbox, který poskytne softwarovou podporu při uvedení do provozu a poskytne jednoduché programovací rozhraní pro Vaše aplikace.

Citlivý podavač LBR

Citlivý podavač LBR od firmy KUKA je první podavač, který díky svému tvaru a speciálním čelisťovým nástavcům usnadňuje použití při spolupráci člověka s robotem. Člověk i obrobek je optimálně chráněn: Díky zaoblenému konstrukčnímu tvaru bez hran jsou vyloučena poranění o hrany pláště.

Navíc lze sílu úchopu citlivě regulovat a pomocí bezpečnostních čelistí mechanicky omezit na síly, při kterých nehrozí poranění. To zajišťuje, že se prsty podavače při překročení definované síly automaticky odpojí. Navíc je blokován hnací mechanismus podavače. Funkce je reverzibilní: Po aktivaci bezpečnostní funkce a ručnímu opětovnému nasazení prstů podavače lze podavač ihned znovu používat.

Plně integrované ovládání Vám poskytuje absolutní flexibilitu v provozním režimu – pozice, rychlost a síla úchopu je volně volitelná. Jsou podporovány různé elektrické příruby médií (viz součásti dodávky).

Robot grijpers
Citlivý podavač LBR na robotu LBR iiwa

Součásti dodávky citlivého podavače LBR

Součástí dodávky jsou následující součásti:

 • Kompatibilní příruby médií: electric nebo touch electric nebo inside electric
 • Mechanika podavače s integrovaným controllerem
 • Připojovací kabel sběrnice a přívodu energie (od podavače k robotu, od robotu k řízení)
 • Snadná integrace a ovládání pomocí KUKA sunrise.Gripper Toolbox
 • Volitelně: Bezpečnostní čelisti , flexibilní adaptivní chapadla podavače, KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa, Sunrise Cabinet včetně řídicích kabelů pro robot

Další součásti naleznete v portfoliu doplňků. Informujte se také o naší řadě flexFELLOW a možnostech, které vznikají kombinací místně flexibilní jednotky a LBR iiwa. 

Pneumatický podavač s dlouhým zdvihem

Díky pneumatickým podavačům KUKA s dlouhým zdvihem se z robota LBR iiwa stává prodloužená ruka člověka. Současně je člověk na společném pracovišti chráněn. Máte k dispozici dvě varianty s variabilním zdvihem a různou sílou a funkcí úchopu:
 • Síla úchopu je redukcí tlaku omezena na 140 newtonů
 • Zdvih na každou čelist: 40 milimetrů
 • Funkce podavače: vnitřní a vnější
 • Zavírací doba, celkový zdvih: 163 milisekund
 • Hmotnost výrobku: cca 820 gramů
 • Vzdálenost příruby: 41,8 milimetrů
Robot grijpers
Podavač s dlouhým zdvihem IO pneumatic značky KUKA
Pneumatický podavač s dlouhým zdvihem se dodává rovněž ve variantě Touch.
 • Hmotnost výrobku: cca 1000 gramů 
 • Vzdálenost příruby (plocha pro našroubování u příruby – plocha pro našroubování: úchopné prsty): 69,8 milimetrů
Robot grijpers
Podavač s dlouhým zdvihem touch pneumatic značky KUKA

Součásti dodávky pneumatického podavače LBR

U obou variant pneumatického podavače LBR od firmy KUKA jsou v dodávce obsaženy následující součásti:
Mechanika podavače
Kompatibilní příruby médií: IO pneumatic, touch pneumatic
Iniciátory pro identifikaci stavů: Otevřený podavač, zavřený podavač, uchopený díl
Mechanické, pneumatické a elektrické připojení
Všechny potřebné pneumatické komponenty předmontované na montážní desce, která je vhodná pro KUKA flexFELLOW s pneumatickou zásuvkou
Snadné uvedení do provozu pomocí sunrise.Gripper Toolbox
Volitelně: adaptivní flexibilní chapadla podavače, KUKA flexFELLOW, KUKA LBR iiwa a Sunrise Cabinet
 
Další možnosti poskytuje náš sortiment doplňků.
 
Pneumatické komponenty se dodávají předmontované na montážní desce.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

Ok