Vyberte si svoje miesto:

Štát

iiQKA Newsletter

KUKA's mission leading to 2030: make automation accessible for everybody. Join us on this path and get regular updates on the KUKA iiQKA.OS operating system and the surrounding ecosystem. Simply fill out the form below. 


Kontaktný formulár

Vaše odvetvie

Aktualizácie, pozvánky na podujatia a viac: Prihláste sa na odoberanie newslettera KUKA.

Týmto poskytujem súhlas, aby mi spoločnosť KUKA pravidelne e-mailom zasielala newsletter a na tento účel spracovala moje osobné údaje podľa prehlásenia o ochrane údajov. Realizuje sa vyhodnotenie počtu doručení a otvárania a kliknutí na odkazy v newsletteroch. Tento súhlas je možné v budúcnosti kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz pre odvolanie v newsletteri alebo priamo v spoločnosti KUKA.

Súhlas

* Tieto políčka sú povinné.