Vyberte si svoje miesto:

Štát

Malý robot KUKA umožní odovzdávanie podľa rozmerov

U jedného výrobcu automobilov v južnom Nemecku robot KUKA KR 6 R900 sixx série KR AGILUS z drôtených košov vyberá netriedené kotúče spojky a odovzdáva ich na honovací stroj na ďalšie spracovanie. Umožňuje to prenos súradníc prostredníctvom snímača 3D-Vision.


Presvedčivá 3D identifikácia polohy a krátke doby taktov

Flexibilitu pritom zabezpečuje použitý 3D simulačný softvér spoločnosti HBi Robotics GmbH. Vďaka presnému pozorovaniu pohybov pomocou 3D identifikácie polohy sa už vopred identifikujú rušivé kontúry. Okrem toho prispieva aj k presnému určeniu doby výrobných taktov komplexného automatizačného zariadenia.
Malý robot KUKA uchopí neusporiadané kotúče spojky.
3D simulačný softvér: Malý robot KUKA vykonáva triedenie kotúčov spojky

Možnosť flexibilného využitia malého robota KUKA

Toto riešenie od začiatku roka 2017 zabezpečuje rovnomerné a presné ukladanie kotúčov spojky. Po výbehu výrobku sa zariadenie môže jednoducho preprogramovať. Pritom je možné aj využitie na iných obrábacích strojoch.


Tieto vlastnosti presvedčili zákazníkov z automobilového priemyslu, takže už sú naplánované ďalšie automatizačné riešenia.

Harald Bader, konateľ spoločnosti HBi Robotics GmbH