Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robot KUKA je súčasťou holandskej kultúrnej histórie

Umelecká skupina robotlab nainštalovala v Dordrechte priemyselný robot KUKA. Tento robot tu prepisuje bibliu. Umelecký projekt je súčasťou slávností 400. výročia dordrechtskej synody – kľúčovej udalosti holandského protestantizmu.

18. júna 2019


Umelecká skupina existuje už od roku 2000. Jej práce sa zaoberajú vzťahom človeka a robota. Od svojho založenia Matthias Gommel, Martina Haitz a Jan Zappe už realizovali vyše 100 výstav. Aktuálny projekt 'bios [bible]' je vystavený v holandskom Dordrechte. Centrálnym prvkom projektu je robot KUKA z konštrukčného radu KR CYBERTECH.

Viliam Alexander, holandský kráľ, na návšteve robota KUKA prepisujúceho bibliu. Všetky fotografie ©Dirk Hol

Robot KUKA prepisuje bibliu

Priemyselný robot KUKA vlastnoručne píše bibliu v holandskom jazyku. Je vybavený pružinovým držiakom pera vyvinutým špeciálne pre tento účel. V držiaku je integrované kaligrafické pero, ktoré umožňuje obzvlášť krásne písmo. Pero je pripojené k externému prívodu atramentu. Vďaka tomu je zabezpečená plynulá dodávka atramentu a tým aj priebežné písanie.

Pomocou špeciálneho pera robot prepisuje bibliu.

Texty biblie sú uložené ako digitálne súbory

Text biblie je do riadiacej jednotky robota načítaný vo forme špeciálnych súborov vygenerovaných počítačom. Písmo robota KUKA produktového radu KR CYBERTECH je kaligrafický font vyvinutý špeciálne pre tento projekt, ktorý bol taktiež špeciálne vygenerovaný a integrovaný do riadiaceho softvéru. Robot KUKA popíše viac kotúčov, každý s dĺžkou 200 metrov. Celková doba písania zaberie deväť mesiacov.

Robot popisuje stránku za stránkou niekoľko kotúčov papiera s dĺžkou 200 metrov.

Robot poukazuje na stredovekých mníchov

Robot prepisujúci bibliu pripomína 400. výročie dordrechtskej synody. Dordrecht bol v rokoch 1618/19 miestom stretnutia predstaviteľov reformácie v Holandsku. Vtedy bolo prijaté rozhodnutie preložiť bibliu z gréckeho jazyka do holandského. Písania sa vtedy ešte často ujímali mnísi. Túto monotónnu a piplavú prácu o 400 rokov neskôr prevezme robot.


Bios prepája dva základné systémy, kresťanské náboženstvo a vedecký racionalizmus. Písmo odjakživa hralo významnú úlohu, jednak ako Sväté písmo a jednak ako záznam vedomostí ľudí.

Matthias Gommel z robotlab