Vyberte si svoje miesto:

Štát

Roboty KUKA podporujú spoločnosť Fronius pri ďalšom vývoji procesov zvárania

Spoločnosť Fronius investuje do nových robotov od spoločnosti KUKA za účelom vlastného vývoja a výskumu.


Spoločnosť Fronius má už desaťročia výrazný vplyv na pokrok v zváracej technike a považuje sa za globálneho technologického lídra. Aj pri robotickom zváraní pochádzalo celosvetovo približne 30 percent použitých prúdových zdrojov od spoločnosti Fronius. Aby spoločnosť aj naďalej hrala túto dominantnú rolu na svetovom trhu, bolo koncom roka 2011 otvorené nové vývojové a výskumné centrum v Thalheime (OÖ), pre ktoré sa okrem iného — obzvlášť za účelom ďalšieho vývoja der procesov zvárania CMT, CMT Twin a WIG Plasma — investovalo do robotov KUKA najnovšej generácie.
 
Vďaka svojej všestrannosti a flexibility môže KUKA KR 16-2 uplatniť svoje silné stránky aj pri CMT Twin.

Nové riešenia robotov pre technológie zvárania budúcnosti

Pre vývoj zváracej technológie budúcnosti boli nové priestory v Thalheime vybavené najmodernejšou technikou určujúcou budúce trendy. Tak sa okrem iného hľadali nové vhodné riešenia robotov pre automatizované zváranie s procesmi CMT, CMT Twin a WIG Plasma.

Jednoduchá obsluhovateľnosť umožňuje rýchlu zmenu procesov zvárania 

Konkrétne padlo pri ďalšom vývoji procesu CMT Twin rozhodnutie na typ robota KR 16-2. S CMT Twin kombinuje spoločnosť Fronius dva nezávisle pracujúce procesy zvárania elektrickým oblúkom do jedného procesu. Nové dvojdrôtové riešenie umožňuje používateľom využívať v systéme dva procesy Cold Metal Transfer (CMT) alebo kombináciu procesu CMT a procesu pulzného zvárania MSG. Je to založené na zložení: dva prúdové zdroje, jeden horák a dve navzájom izolované kontaktné rúrky.

Nová procesná technológia sa stará o extrémne stabilný elektrický oblúk od spustenia zvárania až po naplnenie krátera na konci zvárania. Vďaka tomu je možné zvárať tenké plechy s vysokou rýchlosťou a malým množstvom striekancov ako aj hlbokým závarom a optimalizovaným roztekaním zvaru. Na vývojovú prácu procesu WIG Plasma od spoločnosti Fronius sa použije menší šesťosový KR 5 arc.

Proces WIG je napriek pomalšej rýchlosti zvárania a menšiemu výkonu výkonu odtavenia (pozn.: v porovnaní s MIG/MAG) bezpochyby garantom najvyššej možnej kvality aj naďalej prvou voľbou pre mnohé aplikácie s najvyššími požiadavkami na kvalitu, ako napríklad pri výrobe potrubí alebo tlakových nádob. Koncentrovaný, stabilný elektrický oblúk sa stará o rovný zvar, bez striekancov alebo trosky. Plazmové zváranie má na druhej strane rozhodujúce výhody, obzvlášť pri plechoch a iných konštrukčných dieloch s hrubšími stenami.

Keďže je plazmové zváranie v zásade podobné procesu WIG, môže sa tento proces použiť s modulárnym nadstavcom na digitálnu reguláciu plynu a riadenie elektrického oblúka s ktorýmkoľvek digitálny prúdovým zdrojom WIG Fronius. S týmto novým, veľmi kompaktným riešením robota, taktiež v konštrukcii s dutým hriadeľom, spoločností Fronius a KUKA je možné využívať jedinečný luxus používania oboch procesov v jednom systéme. Pri aplikáciách, kde sa pomocou WIG už nedá jednovrstvovo prezvárať, nájde uplatnenie plazma.

Prepínanie medzi oboma procesmi funguje v praxi absolútne jednoducho. Nie je potrebná žiadna časovo náročná výmena hadicových zväzkov, ale len výmena hlavice horáka. Otvorená architektúra riadenia KUKA KR C4 hrala pri realizácii tohto riešenia celkom podstatnú rolu. Cieľov vo zváracej robotike je ponúknuť zákazníkovi uzavretý systém, pri ktorom sa robot aj zvárací systém jednoducho obsluhuje a uvedenie do prevádzky funguje rýchlo.

Zváracie roboty KUKA a riadenie KR C4 (vľavo vzadu)

Flexibilný robot a rozšíriteľný riadiaci softvér

Nasadenie KR 16-2 pri ďalšom vývoji procesu CMT Twin prináša početné výhody. Vďaka svojej všestrannosti a flexibility môže tento robot aj pri zváraní uplatniť svoje prednosti. Ďalšou silnou stránkou je jeho nízka vlastná hmotnosť, ktorá ho robí veľmi dynamickým a vďaka nej sa dajú realizovať vysoké doby pracovného taktu.

Programovanie, konfigurácia, nahrávanie, testovanie, diagnostika, zmeny, archivácia. Nový plánovací nástroj KUKA.WorkVisual zahŕňa všetky kroky projektu v jednom softvérovom prostredí, s jednotnou plochou a vedením menu a okrem toho sa dá použiť ako univerzálne programovacie prostredie. Takto plynulo pasuje jeden krok k druhému od plánovania až po realizáciu. Okrem toho sa dá rozsah funkcií robota rozšíriť pomocou softvérových balíkov špecifických pre aplikáciu.

So zváracím softvérom KUKA.ArcTech používaným v spoločnosti Fronius sa dá systém programovať len v niekoľkých krokoch a dá sa rýchlo uviesť do prevádzky. Pre pokusné rady s klasickým procesom CMT zvolila spoločnosť Fronius KUKA KR 16 arc HW, špecialistu na zváranie v konštrukcii s dutým hriadeľom. Jeho 58 mm veľký prepúšťací otvor v ramene a v ruke umožňuje chránené uloženie všetkých dostupných hadicových balíkov pre duté hriadele.

Riešenie spoločnosti KUKA pomáha šetriť peniaze, čas a energiu

 
S nízkou vlastnou hmotnosťou dosahuje konzolový robot vysokú dynamiku a najkratšie doby cyklu pri redukcii taktu až do 30 percent. Okrem toho nízka hmotnosť robota umožňuje nasadenie jednoduchej a cenovo výhodnej základnej dosky a významne prispieva k energetickej efektivite celého systému. Štvrtá generácia konzolových robotov KUKA nastavuje latky v oblasti flexibility, rýchlosti, dosahu a presnosti. Pri použití softvéru KUKA SafeOperation môže žeriav neobmedzene jazdiť ponad vyrábajúce zariadenie. Žiadne nebezpečenstvo kolízie nehrozí, ani keď sa na robote použije väčšie chápadlo. Okrem toho pracuje robot KUKA bočne a priestorovo úsporne vedľa požadovaného ťažného prípravku.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.