Vyberte si svoje miesto:

Štát

Spoločnosť opsira GmbH realizuje inovatívne goniofotometre pomocou robotov KUKA

Multifunkčný prístroj na meranie svetla „robogonio“: S ním je opsira GmbH so sídlom vo Weingartene na trhu už celé tri roky.


robogonio – spojenie slov robot a goniofotometer – meria uhlovo závislú svietivosť svetelného zdroja alebo svietidla a spája pritom výhody priemyselnej robotiky a najmodernejšej svetelnej meracej techniky. Od roku 1999 je spoločnosť opsira považovaná za poskytovateľa komplexných služieb pre odvetvie optiky a výroby svietidiel a zamestnáva medzičasom 16 pracovníkov. Vďaka „robogonio“ posilňuje opsira oblasť obchodu meracích systémov.

Požiadavky na goniofotometre narástli

Goniofotometre sa považujú za základnú metódu merania v svetelnej technike a používajú sa už viac ako 100 rokov. Zvyčajná konštrukcia zahŕňa mechanickú konštrukciu goniofotometra s horizontálnou a vertikálnou osou na otáčanie skúšobnej vzorky (napr. predný svetlomet automobilu) ako aj fotometer, ktorým sa meria svietivosť. V uplynulých rokoch požiadavky na goniofotometre vzrástli z dôvodu komplexnejších a kompaktnejších svetelnotechnických systémov, ale aj z dôvodu výkonnejších optických konštrukčných nástrojov.

„robogonio“ združuje rôzne typy goniometrov

Vďaka „robogonio“ posilňuje opsira oblasť obchodu meracích systémov. Spoločnosť opsira pritom stavila na použitie rôznych robotov KUKA vo všetkých veľkostiach. Takto je možné presne premerať najmenšie LED svietidlá, automobilové svetlomety, signály pre cestnú premávku ako semafory alebo signalizačné zariadenia priecestí až po svetelné signály osvetlenia vzletovej/pristávacej dráhy. Zatiaľ čo sú zvyčajné goniofotometre veľmi obmedzené, čo sa týka použitia, a na meranie v blízkom a vzdialenom poli potrebujú rôzne stroje a skúšobné procesy, „robogonio“ združuje výhody rôznych konvenčných typov goniometrov.

Šesť osí robota využíva „robogonio“ tak na polohovanie skúšobnej vzorky ako aj na uhlovú manipuláciu s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. Vysoký počet stupňov mechanickej voľnosti umožňuje meranie v tradičných rovinách A, B alebo aj C s jedným meracím systémom a združuje tak typy goniometrov 1.1, 1.2 a 1.3 podľa DIN EN 13032-1 do jedného prístroja. Podľa danej konfigurácie sa dajú realizovať aj typy goniometrov 2.x, 3 a 4. Konkrétne môže „robogonio“ merať svietivosť a distribúciu intenzity lúča (EULUMDAT, IES atď.), rozdelenie farieb ale aj rozdelenie hustoty svetla (clonenie).

Roboty KUKA od triedy malých robotov až po triedu pre veľké zaťaženie 

Vďaka rozhodnutiu sa pre KUKA Roboter GmbH môže spoločnosť opsira svojim zákazníkom ponúknuť celé portfólio produktov. Škálovateľnosť pritom siaha od riešení so sériou malých robotov KR AGILUS cez nasadenie typov robotov KR 6KR 30 až po vysoký rozsah zaťaženia série KR QUANTEC. Mysliteľné sú aj riešenia s produktovými radmi KR FORTEC alebo KR 1000 titan, ktoré sú usídlené v triede pre veľké zaťaženie. Tým je „robogonio“ vo svojej veľkosti veľmi flexibilný, so zaťažením od šesť kilogramov pri dosahu 700 milimetrov až po zaťaženie 1300 kilogramov pri dosahu 3000 milimetrov a dá sa tak prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov.
Roboty KUKA polohujú skúšobné vzorky za účelom merania svetla v spoločnosti opsira.
Pri zaťaženiach 6 kilogramov alebo 10 kilogramov predstavuje „robogonio“ ideálne riešenie od merania malých svetelných zdrojov ako LED až po meranie ťažkých svietidiel. V automobilovom priemysle sa používajú „robogoniá“ s 90 kilogramami alebo dokonca 120 kilogramami, keď sa musia merať komplexné systémy čelných svetlometov.

Excelentná presnosť opakovania a rýchlosť

Každé „robogonio“ presviedča vynikajúcou uhlovou presnosťou opakovania pri súčasnej veľmi vysokej rýchlosti merania. Pomocou „robogonio“ sa dá vykonať aj skúšobný proces na meranie čoraz populárnejších linkových LED svietidiel (napr. v oblasti interiérov automobilov na ambientné osvetlenie alebo osvetlenie dverí). Takto je možné rýchlo sa prispôsobiť aktuálnym trendom na trhu a flexibilne ich spoluvytvárať. Takisto flexibilné je nasadenie „robogonia“ v rámci priestoru, laboratória alebo výrobnej haly: Jeho bod otáčania je v priestore voliteľný, dá sa nainštalovať horizontálne aj vertikálne.
Líniové LED svietidlá namontované na robotovi KUKA.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.