Vyberte si svoje miesto:

Štát

Zvoľte jazyk:

Cobot

Automatizované premeriavanie pomocou LBR iiwa od spoločnosti KUKA

Pri automatizovanom procese merania u poskytovateľa kalibračných služieb spoločnosti Perschmann Calibration GmbH robot LBR iiwa od spoločnosti KUKA preberá autonómne osadzovanie prístroja na meranie súradníc. Senzitívny robotický systém týmto podporuje presné zameranie meradiel rôznej veľkosti a tvaru.


Citlivé roboty: ideálny partner pre automatizovaný proces merania

 

V meracej technike je najdôležitejší najvyšší stupeň presnosti. To vytvára ideálne predpoklady pre používanie robotov. Pre efektívne vyťaženie však musia byť schopné uchopovať predmety rôznej veľkosti bez toho, aby ich poškodili. U špecialistu v oblasti meracej techniky, spoločnosti Perschmann Calibration GmbH senzitívny robotický systém s robotom KUKA LBR iiwa prevezme osadenie prístroja na meranie súradníc (KMG) a týmto automatizuje kalibračný proces.

Najvyššia presnosť pri kalibrácii na báze robotov

„Hrúbka ľudského vlasu je približne 50 µm, pavúčieho vlákna približne 5 µm. Presnosť, s ktorou v spoločnosti Perschmann Calibration vykonávajú kalibráciu meradiel, je cca 0,5 µm“, vysvetľuje Dr. Detlef Rübesame, vedúci technického oddelenia spoločnosti Perschmann Calibration GmbH. Poskytovateľ kalibračných služieb sa špecializuje na manuálne meradlá, okrem iného sa tu s vysokou presnosťou vykonáva kontrola mierok ako sú tŕne a nastavovacie krúžky. Zákaznícka základňa spoločnosti je zložená zo zákazníkov z klasického strojárenstva, ako je automobilový priemysel a výroba lietadiel. Zákazníci používajú meradlá na zabezpečovanie kvality svojich výrobných procesov.

Automatizované premeriavanie vytvára pridanú hodnotu pre zákazníkov

„Spoločnosť Hexagon, od ktorej pochádza aj prístroj na meranie súradníc, nám v spolupráci so spoločnosťou KUKA predstavila koncepciu, ako môžeme automatizovať náš kalibračný proces a takto ešte výhodnejšie pre zákazníkov, teda za krátky čas vykonať kalibráciu veľkého množstva rôznych meradiel. Tejto myšlienky sme sa okamžite chopili“, oznamuje Detlef Rübesame.

Plnoautomatický kontrolný systém je vybavený riešením KUKA flexFELLOW a prístrojom KMG od spoločnosti Hexagon. V prípade KUKA flexFELLOW ide o plošinu robota, na ktorej je namontovaný robot KUKA LBR iiwa so schopnosťou spolupráce človeka a robota. Tento robot dokáže senzitívne uchopovať rôzne meradlá z príručného vozíka s materiálom a priviesť ich k prístroju Hexagon KMG pre vykonanie kalibrácie. Dokáže teda identifikovať obrobky a vykonať automatizované premeranie.

 

Automatizovaný proces merania: senzitívny robot LBR iiwa dokáže pracovať s rôznymi meradlami.

Kalibrácia podľa Priemyslu 4.0

 

V prvom pracovnom kroku procesu automatizovaného merania robot LBR iiwa vyberie meradlo z prepravnej jednotky. Senzitívny robotický systém ho potom v správnej polohe premiestni k čítačke. Okrem skenovania sa meradlo tiež vyfúka vzduchom, čím sa odstráni prach a zabráni sa nesprávnemu výsledku merania. Ak systém identifikoval meradlo, robot LBR iiwa ho upne v upínacom zariadení. Príslušný merací program sa načíta a spustí sa automatizované premerania – teda kalibrácia podľa Priemyslu 4.0 . Po ukončení procesu merania robot znovu uchopí meradlo a uloží ho na druhú prepravnú jednotku. Certifikát o úspešnej kalibrácii sa vystaví automaticky. 

Kalibrácia podľa Priemyslu 4.0: LBR iiwa osadzuje plnoautomatický kontrolný systém.

Automatizované meranie je úspešné

Automatizovaný proces merania priniesol spoločnosti Perschmann veľa výhod: Znížila sa časová náročnosť na jedno meradlo a meradlá identifikované ako chybné robot LBR iiwa vytriedi. Zároveň vďaka KUKA LBR iiwa možno kalibráciu vykonávať nepretržite. V noci sa plnoautomatický kontrolný systém vykonáva dokonca desaťnásobnou rýchlosťou. To je možné, pretože v prevádzke bez obsluhy platia iné bezpečnostné ustanovenia.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.