Vyberte si svoje miesto:

Štát

Robotický testovací systém spoločnosti KUKA vykonáva kontrolu sedadiel v automobilovom priemysle

Dva meracie roboty KUKA sa používajú v závodoch Ford Köln. Priemyselné testovacie roboty vykonávajú plnoautomatizované testovanie automobilových sedadiel pri nastupovaní a vystupovaní z auta. Veľmi reálne simulujú ľudské pozadie.


Či už ide o jablko, marhuľu alebo hrušku – v prípade ľudského pozadia je veľký výber variantov. Automobilové sedadlá musia pre rôzne tvary poskytovať čo najväčšie pohodlie a potrebnú bezpečnosť. Výrobca automobilov okrem toho musí zabezpečiť aj kvalitu a dlhú životnosť sedadiel. Sedadlá preto patria k dielom automobilov, ktoré sú intenzívne testované. Vo vývojovom centre Ford v Köln-Merkenichu dva robotické testovacie systémy KUKA prevezmú jednu časť tohto procesu. Automobilové sedadlá testujú približne 25 000-krát. Pritom sú simulované tie najrozmanitejšie profily zaťaženia pri nastupovaní a vystupovaní. Ak sedadlá vyhovejú v teste, idú do výroby.

Merací robot KUKA zabezpečuje efektívnu kontrolu kvality

Simulačný proces u spoločnosti Ford vykonávajú dva systémy KUKA OccuBot. Najnovšie zariadenie bolo uvedené do prevádzky začiatkom roka 2018. Súčasťou robotického testovacieho systému je KR QUANTEC Prime. Na ramene priemyselného testovacieho robota je upevnená testovacia figurína OccuForm. Táto zaťažuje automobilové sedadlo prostredníctvom zadaných dotykových bodov a pritom zaznamenáva priebehy sily a dráhy. Laboratórium na testovanie sedadiel umožňuje vykonať všetky testy na jednom mieste v rámci podniku. Z toho pre spoločnosť Ford vyplývajú mnohostranné výhody. Na jednej strane výrobca automobilov prostredníctvom vlastných testov zabezpečí know-how pre svoj podnik. Na druhej strane môže spoločnosť Ford výrazne lepšie kontrolovať testovanie kvality sedadiel. Súčasne dochádza k zníženiu nákladov: Pretože pracovné postupy sa stávajú rýchlejšími, dráhy a dodacie lehoty sa skracujú.

Priemyselný testovací robot KUKA OccuBot v akcii.

Individuálny spôsob sedenia ako podklad pre robotický merací systém

Na začiatku rozsiahleho testu kvality Ford najprv analyzuje, ako ľudia nastupujú do auta a vystupujú z neho. Kontaktné podložky na sedadlách pritom zaznamenávajú detailné informácie. „Každý človek zaťažuje automobilové sedadlo iným spôsobom. Preto v spoločnosti Ford zaznamenávame spôsoby sedenia rôznych testovačov rôznej veľkosti a postavy“ povedala testovacia inžinierka závodu Ford Svenja Fröhlich. Zo zozbieraných údajov inžinieri spoločnosti Ford vypracujú reprezentatívny pohybový profil, ktorý potom spolu s rozložením síl naprogramujú na robot.

Flexibilný test automobilových sedadiel pomocou meracieho robota KUKA

Merací robot umožňuje dlhodobé testovanie

Takto získané obrazové dáta potom budú simulované pomocou robota KUKA. Takto získané informácie potom inžinieri využijú na preskúmanie reakcie sedadla na zaťaženie, pohyb a tlak. Pre tento účel testovacia figurína skutočne 25 000-krát nastúpi a vystúpi. To znamená: Merací robot počas približne trojtýždňovej testovacej fázy simuluje rôzne spôsoby nastupovania a vystupovania. Na základe získaných dát robotický testovací systém k tomu testovaciu figurínu stlačí na sedadlo. Správnu polohu každých dvanásť milisekúnd zisťuje snímač sily a momentu. Takto možno v krátkom čase simulovať a analyzovať opotrebovanie desaťročného namáhania. Ak sa nevyskytnú poškodenia alebo zmeny obrysov, sedadlo ide do výroby.
Každých dvanásť milisekúnd merací robot zisťuje presnú polohu.

Možnosť flexibilného využitia robotického testovacieho systému KUKA

Spoločnosť Ford je veľmi spokojná s novým meracím robotom. Presvedčila ju hlavne flexibilita testovania na báze robotov. Ďalšou výhodou robotického meracieho systému je veľká porovnateľnosť dát. Kompletné riešenie, ktoré spoločnosť KUKA prostredníctvom OccuBot ponúka, využíva aj veľa subdodávateľov v automobilovom priemysle. Toto uľahčuje štandardizáciu dát. Spoločnosť Ford túto testovaciu metódu použila vo všetkých nových vozidlách v európskej výrobe.


Roboty KUKA ponúkajú potrebnú flexibilitu na realizáciu voľne programovateľných testov. Ďalšie možnosti testovania, ako napríklad lineárne portály, disponujú výrazne obmedzenejším pohybovým profilom.

Peter Fornoff, KUKA

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.